uitspraak:    

Vertalingen in English:

 • wheelbarrow     
  (Noun  ) (noun   )
   
  a small cart
   
  een éénwielige kar met twee lange handgrepen voor het transport van zware, meestal losse lading
   
  Small vehicle with one wheel (more rarely two), to carry heavy loads on construction sites or in a garden, and that is usually pushed ahead.
   
  Kleine stortkar met één wiel (zelden met tweewielen),die op bouwwerven en in tuinen het transporteren van een zware ladingen mogelijk maakt ,men duwt de kar gewoonlijk voor zich uit.
   
  A small, two-wheeled vehicle to be drawn or pushed by a boy or man.
 • vinaigrette   
   
  A small, two-wheeled vehicle to be drawn or pushed by a boy or man.
 • barrow     
  (noun   )

Andere betekenissen:

 
wheelbarrow (a small cart)

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "kruiwagen", vertaalgeheugen

add example
Het is een kruiwagen voor het mondialisme; het is het begin van onze economische, morele en culturele omverwerping.It is a vehicle for globalist power; it is preparing our economic, moral and cultural subversion.
Haal de kruiwagenGet the wheelbarrow
Italiaanse onderzoekers vertrekken vanwege ontbrekende infrastructuur, vooral op het gebied van natuurwetenschappen en technologie, een gebrek aan middelen, de bespottelijke salarissen en een selectiesysteem dat de beste kandidaten ontmoedigt en mensen die een kruiwagen hebben, beloont.Italian researchers are leaving due to the absence of infrastructure, above all in the field of science and technology, the lack of funding, the laughable salaries and a selection system that discourages the best candidates and rewards recommendations.
We hebben uw baby gekozen om verkleed als nazi- officier een kruiwagen met daarin een joodse baby een oven in te duwenWe have chosen your baby to be dressed as a Nazi officer pushing a wheelbarrow with another baby as a Jew in it into an oven
Is hun lijden en ellende... mijn kruiwagen naar succes?Has their suffering and misery been... my ladder to success?
" Zoveel is afhankelijk van een rode kruiwagen "" So much depends upon" a red wheelbarrow... "
Of de mensen die een goede kruiwagen hebben gehadAnd who' ve been vetted through rush.Mm- hmm
Er waren cynici die zeiden dat als wij erin slaagden om op nationaal niveau tot vereenvoudigingen te komen, dat zou betekenen dat men normen wegrijdt met een kruiwagen, waarna er een vrachtauto van de EU komt.When we succeeded in simplifying things at National level there were cynics who said that it was like carting away standards in a wheelbarrow - then in comes a lorry from the EU.
Maar hij wil niet dat ik hem als kruiwagen gebruikHe doesn' t want me trading on his name
Je had een kruiwagen mee moeten nemenYou should have brought a tumbrel
Er stond een kruiwagen op de baanI wasn' t ready for the wheelbarrow left on the runway
Je kunt zijn kruiwagen wordenDo this job, he' il be trading on yours
Je zoekt een neef, een kruiwagen of weet ik veelYou start looking for a cousin, an MP or whoever
Haal de kruiwagen en de harkGet the wheelbarrow and the rake
Hij heeft de kruiwagenHe got the wheelbarrow
Nadat we ons deel hadden, was er geld voor dit of een kruiwagenAfter we take our cuts we have only money for this or a first rate wheel barrel
En hij verloor z' n greep op Nixon, zijn kruiwagenHe lost control of Nixon, his fixer, too, didn' t he?
Igor, haal de kruiwagen!Igor, get the wheelbarrow
Jij, pak hem als een kruiwagen. en dan loop rond en kom deze kant op, Ok? '.. Iedere vorm van discriminatie moet gestopt worden. 'You, pick him up like a wheelbarrow and then walk around and then you come in this way, OK?(ON TV) '.. any form of discrimination should be stopped
In een kruiwagen?What, in a wheelbarrow?
Oké, de kruiwagenAlright, the wheelbarrow
Jean-Louis Borloo moest een kruiwagen met 26 kikkers, waar er geen uit mocht springen, aan de overkant brengen, en Avril Doyle had een hele kruiwagen met honderden bijtende kikkers aan de overkant te brengen, en ook zij is daarin geslaagd.Mr Borloo had to get a wheelbarrow filled with 26 frogs to the other side without any of them jumping out, while Mrs Doyle's mission was to get a whole wheelbarrow full of hundreds of biting frogs to the other side.
Maar hij wil niet dat ik hem als kruiwagen gebruikHe didn' t tell you?He doesn' t want me trading on his name
Pagina 1. Gevonden 24 zinnen matching zin kruiwagen.Gevonden in 0,361 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.