uitspraak:    

Vertalingen in English:

 • wheelbarrow     
  (Noun  ) (noun   )
   
  a small cart
   
  een éénwielige kar met twee lange handgrepen voor het transport van zware, meestal losse lading
   
  Small vehicle with one wheel (more rarely two), to carry heavy loads on construction sites or in a garden, and that is usually pushed ahead.
   
  Kleine stortkar met één wiel (zelden met tweewielen),die op bouwwerven en in tuinen het transporteren van een zware ladingen mogelijk maakt ,men duwt de kar gewoonlijk voor zich uit.
   
  A small, two-wheeled vehicle to be drawn or pushed by a boy or man.
 • vinaigrette   
   
  A small, two-wheeled vehicle to be drawn or pushed by a boy or man.
 • barrow     
  (noun   )

Andere betekenissen:

 
wheelbarrow (a small cart)

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "kruiwagen", vertaalgeheugen

add example
Hij had u geleerd dat een energiebelasting achterhaald is en uit dejaren ' 50 stamt . Als ik me niet vergis , zegt mijn col lega Duverger in zijn handboek over overheidsfinanciën dat dat onze landen zou doen terugkeren naar het tijdperk van de kruiwagen .He would have told you that an energy tax is an old chestnut dating back to the 1950s , and I believe that in his textbook on public finance , Mr Duverger says that it would take our countries back to the age of the wheelbarrow .
Jij, pak hem als een kruiwagen. en dan loop rond en kom deze kant op, Ok? '.. Iedere vorm van discriminatie moet gestopt worden. 'You, pick him up like a wheelbarrow and then walk around and then you come in this way, OK?(ON TV) '.. any form of discrimination should be stopped
Bøgh gen en wij zullen alle Denen vragen om de kruiwagen op te pakken en de plannen voor een unie naar de mesthoop te kruien .Bøgh against it as a protest against the way th is Parliament showed its inability to make an effective decision concerning its own place of work this week .
Nadat we ons deel hadden, was er geld voor dit of een kruiwagenAfter we take our cuts we have only money for this or a first rate wheel barrel
Italiaanse onderzoekers vertrekken vanwege ontbrekende infrastructuur, vooral op het gebied van natuurwetenschappen en technologie, een gebrek aan middelen, de bespottelijke salarissen en een selectiesysteem dat de beste kandidaten ontmoedigt en mensen die een kruiwagen hebben, beloont.Italian researchers are leaving due to the absence of infrastructure, above all in the field of science and technology, the lack of funding, the laughable salaries and a selection system that discourages the best candidates and rewards recommendations.
" Zoveel is afhankelijk van een rode kruiwagen "" So much depends upon" a red wheelbarrow... "
Het is een kruiwagen voor het mondialisme; het is het begin van onze economische, morele en culturele omverwerping.It is a vehicle for globalist power; it is preparing our economic, moral and cultural subversion.
Er waren cynici die zeiden dat als wij erin slaagden om op nationaal niveau tot vereenvoudigingen te komen, dat zou betekenen dat men normen wegrijdt met een kruiwagen, waarna er een vrachtauto van de EU komt.When we succeeded in simplifying things at National level there were cynics who said that it was like carting away standards in a wheelbarrow - then in comes a lorry from the EU.
Je kunt zijn kruiwagen wordenDo this job, he' il be trading on yours
Jean-Louis Borloo moest een kruiwagen met 26 kikkers, waar er geen uit mocht springen, aan de overkant brengen, en Avril Doyle had een hele kruiwagen met honderden bijtende kikkers aan de overkant te brengen, en ook zij is daarin geslaagd.Mr Borloo had to get a wheelbarrow filled with 26 frogs to the other side without any of them jumping out, while Mrs Doyle's mission was to get a whole wheelbarrow full of hundreds of biting frogs to the other side.
kwaal het wil , een aantal ambten te voorschijn te toveren om een aantal familieleden , magen , vrienden en kennis sen met de kruiwagen naar de zo lang begeerde post te brengen ?ism on the common position of the Council on the proposal for a Council regulation on the implementation of IMO resolution A.747 ( 18 ) on the application of tonnage measurement of ballast spaces in segregated ballast oil tankers ( rapporteur : Mr Sarlis ) .
Maar hij wil niet dat ik hem als kruiwagen gebruikHe doesn' t want me trading on his name
In een kruiwagen?What, in a wheelbarrow?
Er stond een kruiwagen op de baanI wasn' t ready for the wheelbarrow left on the runway
Haal de kruiwagen en de harkGet the wheelbarrow and the rake
Haal de kruiwagenGet the wheelbarrow
Of de mensen die een goede kruiwagen hebben gehadAnd who' ve been vetted through rush.Mm- hmm
Oké, de kruiwagenAlright, the wheelbarrow
Igor, haal de kruiwagen!Igor, get the wheelbarrow
Je had een kruiwagen mee moeten nemenYou should have brought a tumbrel
Hij heeft de kruiwagenHe got the wheelbarrow
Pagina 1. Gevonden 27 zinnen matching zin kruiwagen.Gevonden in 0,237 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.