Vertalingen in English:

 • fair         
  (noun, adjv   )
 • market           
  (verb, noun, adjv   )
 • funfair   
  (noun   )
   
  een feest met attracties
 • annual fair   
 • bazaar       
  (noun   )
 • carnival   
  (noun   )
 • country fair   
 • festival       
  (noun, adjv   )
 • fete   
  (verb, noun   )
 • kermis   
 • trade fair   
 • village fair   

Andere betekenissen:

 
fair (e.g. outdoor fair, village fair, county fair)
 
funfair

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (3)

Carnival Kermis GamesCarnival Games
De Koude KermisThe Carnivorous Carnival
KermisFunfair

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "kermis", vertaalgeheugen

add example
Zo komt het ook vaak voor dat ouders beslissen om in gezinsverband een bezoek te brengen aan een museum, terwijl hun kinderen- indien zij hadden mogen beslissen- liever naar de kermis zouden zijn gegaanLikewise, parents frequently decide to go on a family visit to a museum whereas, were it up to them, the children would have preferred to go to a fair
Klopt, de Cooper kermisRight, the Cooper carnival
De EU heeft een goed aanbod op tafel gelegd; wij hadden op serieuze tegenaanbiedingen gehoopt, maar wij zijn uiteindelijk van een zeer koude kermis thuisgekomen.The EU put a good deal on the table; we were waiting for serious counter-offers and were sadly disappointed by what came back.
Mijnheer Laguiller, inderdaad hebben de burgers ooit vertrouwen gehad in de staat, in hun regeringen, met name in de beloften van de linkse regeringen, maar zij kwamen van een koude kermis thuis.Mrs Laguiller, the people trusted the states and the governments, especially the pledges made by left-wing governments, but they have been left with peanuts.
Mijnheer de Voorzitter, ik vind het nogal verrassend dat men zich hier moet gedragen als op een kermis om als parlementslid het recht te hebben het woord te voeren.Mr President, I am somewhat surprised that Members are forced to act as if they are in a fairground to be able to speak in Parliament.
Dat betekent, mijnheer de Voorzitter, dat alle rechten, of hinderpalen, die voor de politie en particuliere bedrijven gelden op het internet ook daarbuiten moeten gelden. Anders lopen wij het gevaar dat wij vrijheden afschaffen om veiligheid te hebben, en uiteindelijk van een koude kermis thuis komen: zonder vrijheden en zonder echte veiligheid.That means that any rights or barriers which apply to the police and private companies inside the Internet must also apply outside, otherwise we run the risk of abolishing freedoms for the sake of security and, ultimately, of having neither freedoms nor real security.
De kermis.De kermisThe carnival
Maar net als mevrouw Thatcher destijds zal hij van een koude kermis thuis komen, want de Europese Unie is niet te hervormen.He will learn the same lesson as Mrs Thatcher did, namely that the European Union is unreformable.
U hebt verplichtingen aan uw kermisBut you have obligations to your company
Botsauto' s, Battersea kermisDodgems, Battersea funfair
Net een kermis hier, hè?All the fun of the fair, eh?
Pagina 1. Gevonden 114 zinnen matching zin kermis.Gevonden in 0,234 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.