Vertalingen in English:

 • fair         
  (noun, adjv   )
 • market           
  (verb, noun, adjv   )
 • funfair   
  (noun   )
   
  een feest met attracties
 • annual fair   
 • bazaar       
  (noun   )
 • carnival   
  (noun   )
 • country fair   
 • festival       
  (noun, adjv   )
 • fete   
  (verb, noun   )
 • kermis   
 • trade fair   
 • village fair   

Andere betekenissen:

 
fair (e.g. outdoor fair, village fair, county fair)
 
funfair

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (3)

Carnival Kermis GamesCarnival Games
De Koude KermisThe Carnivorous Carnival
KermisFunfair

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "kermis", vertaalgeheugen

add example
Zo komt het ook vaak voor dat ouders beslissen om in gezinsverband een bezoek te brengen aan een museum, terwijl hun kinderen- indien zij hadden mogen beslissen- liever naar de kermis zouden zijn gegaanLikewise, parents frequently decide to go on a family visit to a museum whereas, were it up to them, the children would have preferred to go to a fair
In de Lid-Staten waar voor de trekkende kinderen van kermis- en circusgezinnen mobiele scholen bestaan ( E , F , NL ) , zijn ook tijdens het trekseizoen voorzieningen voor kleuters beschikbaar .In the Member States where mobile schools are provided for the travelling children of fairground and circus families ( E , F , NL ) preschool children a re also provided for during the travelling season .
Ooit daar op een kermis een munt in een fruitmachine gedaan?Ever been in an arcade there and put a penny in a slot machine?
En de familie was op de kermis die avond?And this family was at some carnival that night?
Klopt, de Cooper kermisRight, the Cooper carnival
Het waren ook geen mensen die je probeerden om te kopen , want ze wisten dat ze dan van een koude kermis thuis zouden komen .Nor were they the sort of people who would try to bribe you , because they knew the whole thing could backfire on them .
De EU heeft een goed aanbod op tafel gelegd; wij hadden op serieuze tegenaanbiedingen gehoopt, maar wij zijn uiteindelijk van een zeer koude kermis thuisgekomen.The EU put a good deal on the table; we were waiting for serious counter-offers and were sadly disappointed by what came back.
Gus, pardon, als je klanten kermis mensen zijn, is het dit of twintig ritten op een roestige Spin attractieGus, excuse us, when your clients are carnie folk, it' s this or twenty rides on a rusty Tilt- A- Whirl
Ik heb er eens eentje gewonnen op de kermis in DenverI won one at the state fair the time I went to Denver all by myself
Mijnheer Laguiller, inderdaad hebben de burgers ooit vertrouwen gehad in de staat, in hun regeringen, met name in de beloften van de linkse regeringen, maar zij kwamen van een koude kermis thuis.Mrs Laguiller, the people trusted the states and the governments, especially the pledges made by left-wing governments, but they have been left with peanuts.
Mijnheer de Voorzitter, ik vind het nogal verrassend dat men zich hier moet gedragen als op een kermis om als parlementslid het recht te hebben het woord te voeren.Mr President, I am somewhat surprised that Members are forced to act as if they are in a fairground to be able to speak in Parliament.
In sommige Lid-Staten trekken de kermis- / circuskinderen gedurend e het werkseizoen niet met hun ouders mee .In some Member States the fairground / circus children do not travel with their parents during the travelling season .
Sorry dat ik je liet braken op de kermisI' m sorry I made you barf on the Crazy Dance
In dit hoofdstuk zullen wij ons derhalve beperken tot een verslag over de mogelijkheden op het gebied van basisonderwijs voor kermis- en circuskinderen .This chapter shall therefore limit itself to reporting on junior education options for fairground and circus children .
In diverse Lid-Staten bezoeken de kinderen van kermis- en circusfamilies in de winterperiode gewone scholen .In various Member States the children of fairground and circus families attend normal schools during the winter period .
Het exploiteren van een kermis is een arbeidsintensieve bezigheid .Making a fair is a labour intensive occupation .
Dat betekent, mijnheer de Voorzitter, dat alle rechten, of hinderpalen, die voor de politie en particuliere bedrijven gelden op het internet ook daarbuiten moeten gelden. Anders lopen wij het gevaar dat wij vrijheden afschaffen om veiligheid te hebben, en uiteindelijk van een koude kermis thuis komen: zonder vrijheden en zonder echte veiligheid.That means that any rights or barriers which apply to the police and private companies inside the Internet must also apply outside, otherwise we run the risk of abolishing freedoms for the sake of security and, ultimately, of having neither freedoms nor real security.
De kermis.De kermisThe carnival
Op m' n ‧de werk ik bij de kermisNow, I' m ‧ years old and I' m with the carnival
Maar net als mevrouw Thatcher destijds zal hij van een koude kermis thuis komen, want de Europese Unie is niet te hervormen.He will learn the same lesson as Mrs Thatcher did, namely that the European Union is unreformable.
Pagina 1. Gevonden 140 zinnen matching zin kermis.Gevonden in 0,444 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.