Vertalingen in English:

  • relapse   
    (verb, noun   )

Voorbeeld zinnen met "hervallen", vertaalgeheugen

add example
Mijn God, ze is toch niet hervallen?Oh, God, she didn' t relapse, did she?
De vrijlating van Aung San Suu Kyi is positief, maar de geschiedenis leert ons dat de Birmese regering de gewoonte heeft om in haar oude gedrag te hervallen en alle oppositieleden op te sluiten.The release of Aung San Suu Kyi is a positive. However, history has shown us that the Burmese Government has a habit of reverting back to its old ways where any or all opposition is imprisoned.
Ook over spuitenruil bestaan grote vooroordelen maar ernstig onderzoek heeft uitgewezen dat er geen nieuwe gebruikers komen, dat er niet meer maar minder wordt geïnjecteerd en dat spuiters niet hervallen.There is also a great deal of prejudice against needle exchange schemes, but serious research has shown that there are no new users coming, that people tend to inject less rather than more, and that injectors do not go back to their old ways.
De hervalling van de hulp belekent een ruggesteun voor de democratische en hervormingsgezinde krachten .Parliament does want such issues as drug trafficking and the sale of human organs taken up in the negotiations .
Met deze resolutie , mijnheer de Voorzitter , sluit het Europese Parlement zich niet alleen aan bij de belangrijke ver klaringen van de VN en de Raad van Europa , maar geeft zin aan de opbouw van de Gemeenschap moet leiden , die niet een proces van vervlakking is , maar een samenvloeien van verschillende culturen met be houd van hun specifieke kenmerken , ten einde elkaar te verrijken zonder in de fouten te hervallen die de nationale eenwordingsprocessen kenmerken .For the time being I have decided to post pone any statements to be made on these consultations to the other institutions .
Ik vind dat hij nog altijd gelijk heeft en dat degenen die middels mondelinge vragen in hun fout hervallen door Schengen te willen veroordelen , het bij het verkeerde eind hebben .In the task of creating conditions for a basis of negotiation with the Arab countries , particularly the representatives of Palestine , the European states , and especially the countries of the south , have a leading part to play in view , as we know , of their traditional historical and cultural relations with the Mediterranean basin .
Misschien bent u hervallensince you haven' t been exposed
Wanneer we tot uitstel of afstel worden gedwongen zullen we weer in oude fouten hervallen en zullen we de problemen van de toekomst niet aankunnen . "There should be a Commission task force to analyse the impact of other EU policies on housing and a European Housing Forum to bring together all interested parties in the field .
Ook over spuitenruil bestaan grote vooroordelen maar ernstig onderzoek heeft uitgewezen dat er geen nieuwe gebruikers komen , dat er niet meer maar minder wordt geïnjecteerd en dat spuiters niet hervallen .There is also a great deal of prejudice against needle exchange schemes , but serious research has shown that there are no new users coming , that people tend to inject less rather than more , and that injectors do not go back to their old ways .
Pagina 1. Gevonden 11 zinnen matching zin hervallen.Gevonden in 0,395 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.