Vertalingen in English:

 • healthy         
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  evincing health
   
  significant, hefty

Andere betekenissen:

 
savoury and spicy, heavily seasoned

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (4)

hartige
hartigheden
hartigheid
hartigs

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "hartig", vertaalgeheugen

add example
Wanneer hij uit de oven komt, verspreidt de pizza een karakteristieke, hartige en heerlijke geur; de tomaten, die alleen hun overtollige vocht hebben afgegeven, zijn vast en stevig gebleven; de Mozzarella di Bufala Campana BOB of de Mozzarella GTS zorgen voor een smeuïge bovenlaag; het basilicum evenals de knoflook en de oregano zorgen voor intense geuren zonder er verschroeid uit te zienAt the end of the baking process the pizza emits a characteristic aroma which is deliciously fragrant; the tomatoes, which have lost only their excess water, remain compact and solid; the Mozzarella di Bufala Campana AOP or Mozzarella STG are melted on the surface of the pizza; the basil, garlic and oregano develop an intense aroma and do not look burnt
Bewijsstuk A: meisje Hartig[ House ]Exhibit A: Baby Girl Hartig
Wij willen daar eens een hartig woordje van zeggen tegen de Raad, die de medebeslissingsprocedure voortdurend heeft gedwarsboomd door de voorwaarden voor de aanwijzing van projecten van gemeenschappelijk belang op een onrechtmatige manier te vermeerderen, zodat het akkoord dat wij trachten te bereiken in feite niets meer voorstelt.We are not going to pull our punches here. The Council has repeatedly tried to wreck the codecision process by imposing an unreasonable number of conditions for identifying projects of common interest, thereby depriving the agreement of any substance.
Indien kaas samen met andere bestanddelen in de naam van een hartig product wordt genoemd, ongeacht of het product als maaltijd wordt aangebodenIf cheese is mentioned together with other ingredients in the name of a savoury product, whether or not the product is presented as a meal, then
Volgens mij moet daarbij ook een hartig woordje tot de Spaanse overheid gericht worden.I think that a few words will also have to be reserved for the Spanish authorities in this context.
Het toeval wil dat hij zich in Peking bevindt. Dat brengt mij bij een ander belangrijk punt: tijdens de Ronde van Doha moeten wij om tal van redenen een hartig gesprek voeren met onze Chinese collega’s en partners.The Commissioner happens to be in Beijing, and I must emphasise that there are a number of reasons why serious discussions with our Chinese colleagues and partners are called for in the Doha Round.
Ik moet toch een hartig woordje met Jamuqa sprekenIt seems I must speak plainly with Jamuqa
Het deegomhulsel van de pastei is hartig en stevig genoeg om zijn vorm tijdens het bakken en afkoelen en bij de verdere behandeling te behouden; het mag niet splijten of barstenThe pastry case is savoury and robust enough to retain shape throughout the cooking, cooling and handling process and serves to avoid splitting or cracking
Het gehele grondgebied van Griekenland is overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, onder h), eerste alinea, eerste streepje, van Richtlijn ‧/‧/EG als beschermd gebied erkend ten aanzien van Dendroctonus micans Kugelan, Gilpinia hercyniae (Hartig), Gonipterus scutellatus Gyll., Ips amitinus Eichhof, Ips cembrae Heer en Ips duplicatus SahlbergThe entire territory of Greece was recognised as a protected zone with respect to Dendroctonus micans Kugelan, Gilpinia hercyniae (Hartig), Gonipterus scutellatus Gyll., Ips amitinus Eichhof, Ips cembrae Heer and Ips duplicatus Sahlberg in accordance with the first indent of the first subparagraph of Article ‧(h) of Directive ‧/‧/EC
Het is tijd om andere handelsembargo's op te leggen, met name een olie-embargo. Op dit vlak, mijnheer de Voorzitter, moet de Europese Unie een hartig woordje spreken met China, aangezien China zoals wij allen weten in hoge mate verantwoordelijk is voor de houding van de regering van al-Bashir.The time has come to impose other kinds of trade embargo and in particular an oil embargo and on this issue, Mr President, the EU must speak frankly with China, because China as we know is very much responsible for the Al-Bashir Government's attitude.
Voorlichtingsbeleid: ik noem het slechts als steekwoord. Ook over dit onderwerp zullen wij met de Commissie een hartig woordje moeten spreken.I only wish to say a few words on the issue of information policy; here, too, we will have serious things to say to the Commission, as it has refused to make the outcome of the Convention known to the general public.
Weet je...... als jouw vader nog zou leven, en hij zou jou hier met mij zien zitten...... laten we zeggen dat hij een hartig woordje met me zou hebbenYou know... if your father were alive... and saw you here sitting with me
Cyprus mag tot en met ‧ december ‧ een vrijstelling met recht op aftrek van voorbelasting blijven toepassen op geneesmiddelen en levensmiddelen voor menselijke consumptie, met uitzondering van roomijs, ijslollies, bevroren yoghurt, waterijs en soortgelijke producten, en voor hartige snacks (aardappelchips/-sticks, puffs (gepofte aardappelbrokjes) en soortgelijke producten die zonder verdere bereiding worden verpakt voor menselijke consumptieCyprus may, until ‧ December ‧, continue to grant an exemption with deductibility of VAT paid at the preceding stage in respect of the supply of pharmaceuticals and foodstuffs for human consumption, with the exception of ice cream, ice lollies, frozen yoghurt, water ice and similar products and savoury food products (potato crisps/sticks, puffs and similar products packaged for human consumption without further preparation
Ik ga niet weg voor we een hartig woordje gewisseld hebbenFine.But I' m not leaving till we have a little chat
De komende maanden zullen er echter nog hartige woorden gesproken moeten worden en zal er nog flink onderhandeld moeten worden.However, over the next few months a few more harsh words and a lot of hard talk will take place.
De Hartigs zijn net vertrokkenHartigs are checking out right now
Ik moet eens een hartig woordje met jou pratenJust cool your tongue, Airman, because I intend to take issue with your performance
Max Hartig is toch een leuke naam?Max Hartig.It' s a cute name, isn' t it?
Misschien kan Europa daar een hartig woordje over wisselen in het kader van de Wereldhandelsorganisatie.Europe might have the opportunity of having a heart-to-heart talk with them in the framework of the World Trade Organisation.
Hoe dat te rijmen valt, daarover moeten wij nog eens een hartig woordje spreken.We still need an in-depth discussion of how this can be reconciled.
De laatste klacht ging er bijvoorbeeld over dat een betaling van de kosten voor een evenement dat was georganiseerd via een aanbesteding op grond van de tweede pijler, was afgewezen, onder het voorwendsel dat de boer in kwestie had verzuimd drie prijsoffertes op te vragen voor de hartige koekjes die aan de deelnemers werden geserveerd.The last one, for example, was that payment of the costs of an event organised by tender under the second pillar was refused, stating that the farmer in question failed to obtain three quotations for the scones he served to participants.
O, ja, hartige taartOh, yeah.It' s a pie
Een zurige, kruidige, hartige, zoutachtige smaak en de specifieke smaakelementen en het specifieke aroma die zich tijdens de rijping ontwikkelen, zijn karakteristiek voor skilandis; dat geldt trouwens ook voor de kleur die bij een dwarsdoorsnede van de worst aan het licht treedt en die varieert van oranjeachtig rood tot donkerrood en soms aan de randen wat feller isAn acidic, spicy, savoury, salty taste and the specific flavour and aroma that develop during maturing and drying are characteristic of skilandis, as is its colour in cross-section, which ranges from pinkish red to dark red and may be more intense closer to the edges
Ken jij een stripper die Amber Hartig heet?Find me one stripper named Amber Hartig
Ik denk ook dat de tijd rijp is voor een hartig woordje met de Verenigde Staten.I too believe that the time has come to speak out clearly and firmly to the United States.
Pagina 1. Gevonden 33 zinnen matching zin hartig.Gevonden in 0,33 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.