uitspraak: IPA: /ɣrip/    

Vertalingen in English:

 • influenza     
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  an acute contagious disease of the upper airways and lungs
   
  An acute contagious disease of the upper airways and lungs, caused by a virus, which rapidly spreads around the world in seasonal epidemics.
   
  Een acuut besmettelijke ziekte van de bovenste luchtwegen en longen, veroorzaakt door een virus dat snel rondwaart over de wereld in seizoensepidemieën.
 • flu     
  (Noun  ) (noun   )
   
  influenza
   
  een vierusziekte die jaarlijks vele mensen ziek maakt en die voor ouderen gevaarlijk kan zijn
   
  An acute contagious disease of the upper airways and lungs, caused by a virus, which rapidly spreads around the world in seasonal epidemics.
   
  Een acuut besmettelijke ziekte van de bovenste luchtwegen en longen, veroorzaakt door een virus dat snel rondwaart over de wereld in seizoensepidemieën.
 • grip       
  (verb, noun   )
 • grippe   
  (noun   )
 • the flu   

Andere betekenissen:

 
The contageous viral disease influenza, flu

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (1)

Spaanse griepSpanish influenza

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "griep", vertaalgeheugen

add example
schriftelijk. - (PT) De A(H1N1)-griep, veroorzaakt door het influenza A(H1N1)-virus, dook voor het eerst op in Mexico, eind maart 2009, en trof daarna verschillende landen.Influenza A (H1N1), caused by the influenza A H1N1 virus, was initially detected in Mexico at the end of March 2009, and subsequently spread to various countries.
Bedankt, maar... we hebben allemaal de griepThanks, but we' re all down with the flu
Wilkins ' chauffeur heeft de griep en hij vroeg me ' m te vervangenMr. Wilkins ' driver got the flu, and he asked me to fill in for him
Net zoals de griep of waterpokken, voor wat ik veilig immuun wasLike the flu or chickenpox, to which I was safely immune
Hij heeft alleen griepThe thing about him, he' s down with the flu
Hoewel Julio' s met de griepAlthough Julio' s out with the flu
- Zoals de rapporteur - een bekende Cypriotische arts die deel uitmaakt van onze fractie - opmerkt, halen veel mensen vogelgriep en pandemische griep door elkaar.. As the rapporteur – a Cypriot doctor who is a Member of our political group – says, confusion in people’s minds about avian influenza and pandemic influenza is massive.
Sarah, ik zou graag wat met je willen drinken maar ik heb een slechte dag gehad en ik denk dat ik de griep krijgSarah, I' d love to go for a drink but I' ve had a bitch of a day and I' m coming down with something
Ik ben alleen maar geïnjecteerd om griep te verlinkenI was injected into this body to rat on influenza only
Misschien is het een combinatie van griep en een goede opvoedingWhat if we were looking at both the flu and decent parenting
Het sterftecijfer tijdens de griep-epidemie was verontrustend, vooral onder oude mensen.The death rate in the flu epidemic was alarming, particularly among old people.
Daarom wil ik graag dat u druk in die richting uitoefent en ervoor zorgt zorgen dat die inspanningen ook inderdaad worden ondernomen. Samen met het vaccin tegen seizoensgriep - dat u terecht hebt uitgebreid voor de bestrijding van deze griep, om de bekende wetenschappelijke redenen - zal een dergelijk nieuw vaccin de beste barrière zijn tegen een eventuele grieppandemie.So I would like you to exert pressure in this direction to ensure that an effort really is made to ensure that we have a new vaccine which, together with the vaccine for seasonal influenza, which you have rightly extended in order to combat this influenza for all the known scientific reasons, would constitute the best barrier to a possible influenza pandemic.
En op een dag, na ‧ uur zonder slaap, kwam er een kind in de OK met koorts... en ik dacht dat het de griep wasAnd ‧ day after ‧ hours without sleep,This kid came into the-- into the e. R. With a fever
Het is bekend dat de pandemie van ‘Spaanse griep’ van 1918 minstens twintig miljoen slachtoffers heeft gemaakt.It has been shown that during the ‘Spanish flu’ pandemic of 1918, the disease claimed at least 20 million victims.
Mijn tante stierf aan griep, zegt menMy aunt died of influenza, so they said
Ook is het onaanvaardbaar een officiële stelling te blijven innemen die de Armeense genocide reduceert tot een grote tragedie, die daarbij aan het lijden van een volk voorbijgaat, terwijl het aantal gedeporteerden vergelijkbaar is met het aantal mensen dat in het Verenigd Koninkrijk aan griep lijdt.Nor is it acceptable to allow an official line to be perpetuated that trivialises the Armenian genocide as a great tragedy, dismissing the suffering of a people, the number of whose deported is comparable to the numbers of those suffering from influenza in the United Kingdom.
Mijnheer de Voorzitter, de heer Cunha heeft eerder vandaag gezegd dat de griep van commissaris Fischler het best bestreden kan worden met een portie Portugese kabeljauw.Mr President, Mr Cunha said earlier that the best cure for Commissioner Fischler's flu would be to eat Portuguese cod.
In de studie die tijdens een epidemie werd uitgevoerd, ontwikkelde ‧% van de personen die Tamiflu innamen griep na contact, tegen ‧% van degenen die een placebo innamenIn the study carried out during an epidemic, ‧ % of the people taking Tamiflu developed flu after contact, compared with ‧ % of those taking placebo
De WHO beschouwt pandemische griep als een van de ernstigste bedreigingen voor de volksgezondheidThe WHO considers pandemic influenza one of the most serious threats for public health
Dr. David Nabarro, VN-coördinator voor de bestrijding van griep bij vogels en mensen, heeft er nadrukkelijk op gewezen dat de vogelgriepepidemie wereldwijd krachtiger moet worden aangepakt om een pandemie onder mensen te voorkomen. De Verenigde Staten hebben voor ongeveer 100 miljoen dollar aan vaccins besteld.I believe that this retrograde step is not just shameful in terms of its result, but also in view of the way the result has been achieved: since April, Mr Barroso has been consulting the Chairman of the Committee on Legal Affairs — which is competent in this area and to which I belong ― entirely avoiding any debate and, furthermore, failing to comply with the applicable rules.
Niet alleen transnationale overdraagbare aandoeningen zoals HIV/aids en griep dienen te worden bestreden, maar ook drugsverslaving en ziekten die zijn gerelateerd aan de levenswijze.This is not only a matter of combating serious infectious diseases that cut across borders, such as AIDS and influenza, but also of combating the spread of drug addiction and lifestyle diseases.
veranderingen in de werkzame stof van een seizoensgebonden, prepandemisch of pandemisch vaccin tegen griep bij de menschanges to the active substance of a seasonal, pre-pandemic or pandemic vaccine against human influenza
schriftelijk. - (PL) Het onderwerp griep verschijnt ieder jaar weer op de agenda van het Europees Parlement en ook van veel nationale parlementen.The subject of influenza appears every year on the agenda not only of the European Parliament, but also of many national parliaments.
Hij ligt in bed met de griep.He's in bed with the flu.
Ik dacht dat je misschien de griep kreegI thought maybe you were coming down with the flu
Pagina 1. Gevonden 305 zinnen matching zin griep.Gevonden in 0,562 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.