Vertalingen in English:

  • homogenised milk   

Voorbeeld zinnen met "gehomogeniseerde melk", vertaalgeheugen

add example
Melk die wat het vetgehalte betreft, gestandaardiseerd is en gehomogeniseerde melk zijn toegestaan; melk die wat het eiwitgehalte betreft, gestandaardiseerd is, is niet toegestaanStandardisation of the fat content and homogenisation of the milk are allowed, but standardisation of the protein content is forbidden
Deze klasse omvat : - de vervaardiging van verse vloeibare melk , gepasteuriseerd , gesteriliseerd , gehomogeniseerd en / of ultra-hoog-verhit ; - de vervaardiging van room van verse vloeibare melk , gepasteuriseerd , gesteriliseerd , gehomogeniseerd ; - de vervaardiging van melkpoeder en ingedikte melk , ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen : - de produktie van bo ter ; - de produktie van yoghurt ; - de produktie van kaas en wrongel ; - de produktie van wei ; - de produktie van caseïne en lactose .- production of fresh liquid milk , pasteurized , sterilized , homogenized and / or ultra heat treated - production of cream from fresh liquid milk , pasteurized , sterilized , homogenized
Volg de procedure voor rauwe melk en gehomogeniseerde melk (zie ISO ‧ \ IDF ‧:‧, §‧.‧) om het vet uit de room te extraherenProceed as with raw milk and homogenized milk (see ISO ‧ \ IDF ‧:‧, §‧.‧) to extract the fat from the cream
6016 verwerkt landbouwprodukt zuivelprodukt consumptiemelk gehomogeniseerde melk gepasteuriseerde melk gesteriliseerde melk magere melk rauwe melk volle melk medeverantwoordelijkheid van producenten melkeiwitNT2 RT inshore grounds marine life manoeuvres , military — ( 0821 ) manufacturer ' s trademark USE trademark ( 6416 ) marine fauna USE marine life ( 5211 ) manpower USE labour force ( 4411 ) manufacturing , computer-aided USE computer-assisted manufacturing — ( 3236 ) manpower demand USE manpower needs ( 4411 ) marine flora USE marine life ( 5211 ) manufacturing , computer-assisted — ( 3236 ) manpower flexibility USE manpower planning ( 4406 ) marine granulate USE underwater mineral resources ( 5211 ) manufacturing , industrial — ( 6411 ) marine insurance MT 2437 insurance manpower mobility USE labour mobility ( 4411 ) manufacturing industry USE processing industry ( 6806 )
CPA ‧.‧.‧: Gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoedingCPA ‧.‧.‧: Homogenised food preparations and dietetic food
Gehomogeniseerde bereidingen van bananenHomogenized preparations of bananas
Klasse ‧ Gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoedingClass ‧ Homogenised food preparations and dietetic food
Vervaardiging uil materialen van om het even welke posi , met uilzondering van groenten , bereid of ver duurzaamd , bedoeld bij de posten 2002 ιοί en mei 2005 produkten samengestelde gehomogeniseerde voor menselijke consumptieManufacture from materials of any heading , except prepared or preserved vegetables of heading Nos 2002 to 2005
Preparaten voor soepen of voor bouillons ; bereide soepen en bouillons , samen gestelde gehomogeniseerde produkten voor menselijke consumptieSoups and broths , in liquid , solid or powder form ; homogenized composite food preparations
Preparaten voor soepen of voor bouillons ; bereide soepen en bouillons ; samengestelde gehomogeniseerde produkten voor menselijke consumptie : B. Preparaten voor soepen of voor bouil lons ; bereide soepen en bouillons : 1. in luchtdichte verpakkingen : ook indien ge a ) Vlecsbouillon , concentreerd ve ( ' )Soups and broths , in liquid , solid or powder form ; homogenized composite food preparations : B. Soups and broths , in liquid , solid or powder form : 1 . In airtight containers : ( a ) Meat broth vc ( i )
andere verwerkte groenten en andere bereidingen en conserven van groenten, alsmede producten op basis van groenten incl. gehomogeniseerde producten voor de voeding van babyOther preserved or processed vegetables and vegetable-based products including homogenized babyfood, dietary preparations and culinary ingredients based exclusively on vegetables
Preparaten voor soepen of voor bouillons ; bereide soepen en bouillons ; samengestelde gehomogeniseerde produkten voor menselijke consumptieSoups and broths , in liquid , solid or powder form ; homogenized composite food preparations
CPA ‧.‧.‧: Andere tabak en tabakssurrogaten, tot verbruik bereid; gehomogeniseerde en gereconstitueerde tabak; tabaksextracten en tabakssausenCPA ‧.‧.‧: Other manufactured tobacco and substitutes; homogenised or reconstituted tobacco; tobacco extracts and essences
De uitdrukking « samengestelde gehomogeniseerde produkten voor menselijke consumptie » is omschreven in Aantekening 3 op dit Hoofdstuk .Chapter 70 / 3
Preparaten voor soep of voor bouillon ; bereide soep en bouillon ; samengestelde gehomogeniseerde produkten voor menselijke consump tieSoups and broths and preparations therefor ; homogenized composite food preparations arations
Preparaten voor soepen of voor bouillons ; bereide soepen en bouillons ; samengestelde gehomogeniseerde produkten voor menselijke consumptieSo ups and broths in liquid , solid or powder form ; homogenized food preparations
Aangezien ochratoxine A zeer ongelijkmatig over de partij verdeeld is, moeten de monsters met zeer veel zorg worden bereid (en vooral zeer goed worden gehomogeniseerdAs the distribution of ochratoxin A is non-homogeneous, samples should be prepared-and especially homogenised-with extreme care
Gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoedingHomogenised food preparations and dietetic food
Gehomogeniseerde voedingspreparatenHomogenised food preparations
De analysemonsters voor controle-, verhaal- en arbitragedoeleinden worden genomen uit de gehomogeniseerde laboratoriummonsters, mits deze procedure met de regelgeving van de lidstaat in overeenstemming isThe replicate samples for enforcement, trade (defence) and referee purposes shall be taken from the homogenised material unless such procedure conflicts with Member States’ rules on sampling
Een krachtige vleesmolen en mixer, waarmee de delen van pluimvee of stukken daarvan kunnen worden gehomogeniseerdHeavy-duty mincing machine and blender capable of homogenising poultry cuts or parts thereof
Het monster moet eerst worden gehomogeniseerd , , verdund en aangezuurd .The sample must first be homogenised , diluted and acidified .
B samengestelde gehomogeniseerde produkten voor menselijke consumptieHomogenised composite food preparations
Hierbij worden het watergehalte en het eiwitgehalte van monsters van gehomogeniseerde delen van pluimvee bepaaldThe method shall involve determination of the water and protein contents of samples from the homogenised poultry cuts
Pagina 1. Gevonden 11332 zinnen matching zin gehomogeniseerde melk.Gevonden in 7,294 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.