Vertalingen in English:

  • Jahri Valentijn   

Voorbeeld zinnen met "Jahrizino Valentijn", vertaalgeheugen

add example
Het is ValentijnIt' s Valentine' s day
In de douche.Je zei dat je van mijn kont hield en dat je Valentijn haatteIn the shower-- you said you liked my butt and you hated Valentine' s day
Wil iemand mijn Valentijn zijn?Does someone want to be my Valentine?
Zoiets als ValentijnSomething like Valentine
Wat ik elke Valentijn doeWhat I do every Valentine' s Day
Het is nu tijd om End of... the Line, Mijn Valentijn te spelenIt' s time to play end of the line, my valentine
Fijne Valentijn, damesHappy Valentine' s Day, ladies
Bedankt, mam, maar het is ValentijnThanks, Mom, but that' s Valentine' s Day
Komt Valentijn er aan?I was in no mood for my shenanigans
Komaan, het is ValentijnOh, come on, it' s Valentine' s Day
Iedereen hier weet hoe lang er aan deze richtlijn is gewerkt, en als ik kijk naar de compromisamendementen van de PPE-DE-Fractie en de PSE-Fractie, dan kan ik vaststellen dat de geest van Sint Valentijn toch wel de sfeer van de afgelopen maand heeft bepaald.Everyone in this House knows how much time has been spent on this directive. Judging by the compromise amendments tabled by the PPE-DE Group and the PSE Group, there has been quite a lot of St Valentine’s spirit around in the past month.
Zeg je dat het tijd is voor mama en papa om Valentijn te vieren?Are you saying it' s time for Mommy and Daddy to celebrate Valentine' s?
(EN) Mijnheer de Voorzitter, het is vandaag niet alleen Valentijnsdag, maar ook de Europese Dag van de Epilepsie. Het schijnt namelijk dat Sint-Valentijn aan epilepsie leed.Mr President, today is not just St Valentine's Day, but also European Epilepsy Day, as St Valentine was reputed to have epilepsy.
Ze zeggen dat ze haar naam kreeg nadat ze bijna levend verbrand was... door een geliefde met valentijnThey say she got her name after she was almost burned to death by a lover on Valentine' s Day
En gelukkige ValentijnAnd happy Valentine' s Day
We hebben niets gevonden want alle restaurants waren vol, vast en zeker met verliefde stelletjes die valentijn vierden.Doubtless, they were all occupied by lovers celebrating Valentine's Day.
Leve Sint-Valentijn, leve de verliefden!Here's to Saint Valentine and here's to all lovers!
Vieren we opeens Valentijn?What do you want to do for Valentine' s Day?
Valentijn, kom terug.Kom terugValentijn, come back
Vanavond geen repetitie, ValentijnNo rehearsal tonight, Valentijn
Het is Valentijn, NickIt' s Valentine' s Day, Nick
Gelukkige ValentijnHappy Valentine' s Day
Jij bent m' n meest bijzondere ValentijnYou are the most special valentine I have ever had
Dus, stelletjes zijn we klaar voor de valentijns jacht?So, okay, couples, are we ready for the Valentine' s day scavenger hunt?
Volgens de legende leed Sint Valentijn zelf aan epilepsie.St Valentine himself is reputed to have been a sufferer from epilepsy.
Pagina 1. Gevonden 39 zinnen matching zin Jahrizino Valentijn.Gevonden in 0,865 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.