Vertalingen in English:

  • Jahri Valentijn   

Voorbeeld zinnen met "Jahrizino Valentijn", vertaalgeheugen

add example
Ik krijg op mijn donder als ik niet voor Valentijn terug benI got a two- day haul to make in one day, if I' m gonna get back by Valentine' s
Vanavond geen repetitie, ValentijnNo rehearsal tonight, Valentijn
Ben je nu niet mijn Valentijn?So does this mean you' re not gonna be my Valentine?
Het is nu tijd om End of... the Line, Mijn Valentijn te spelenIt' s time to play end of the line, my valentine
Iedereen hier weet hoe lang er aan deze richtlijn is gewerkt, en als ik kijk naar de compromisamendementen van de PPE-DE-Fractie en de PSE-Fractie, dan kan ik vaststellen dat de geest van Sint Valentijn toch wel de sfeer van de afgelopen maand heeft bepaald.Everyone in this House knows how much time has been spent on this directive. Judging by the compromise amendments tabled by the PPE-DE Group and the PSE Group, there has been quite a lot of St Valentine’s spirit around in the past month.
Beginnen, Valentijn.- Kom, SchalmStart, Valentijn
Ik vroeg me een dag vrij voor Valentijn, maar ik was niet in de mood voor mijn grillenWho were you yelling at?I asked me for Valentine' s Day off
Fijne Valentijn, damesHappy Valentine' s Day, ladies
We brengen Valentijn al samen doorI got tickets to the ape fight
Wat ik elke Valentijn doeWhat I do every Valentine' s Day
Volgens de legende leed Sint Valentijn zelf aan epilepsie.St Valentine himself is reputed to have been a sufferer from epilepsy.
Zoiets als ValentijnSomething like Valentine
Dus, stelletjes zijn we klaar voor de valentijns jacht?So, okay, couples, are we ready for the Valentine' s day scavenger hunt?
(EN) Mijnheer de Voorzitter, het is vandaag niet alleen Valentijnsdag, maar ook de Europese Dag van de Epilepsie. Het schijnt namelijk dat Sint-Valentijn aan epilepsie leed.Mr President, today is not just St Valentine's Day, but also European Epilepsy Day, as St Valentine was reputed to have epilepsy.
Leve Sint-Valentijn, leve de verliefden!Here's to Saint Valentine and here's to all lovers!
Ik durf wedden dat zelfs nog niet nagedacht hebt over wat je me voor Valentijn gaat gevenI bet you haven' t even considered what to get meFor valentine' s day tomorrow
In de douche.Je zei dat je van mijn kont hield en dat je Valentijn haatteIn the shower-- you said you liked my butt and you hated Valentine' s day
Wil iemand mijn Valentijn zijn?Does someone want to be my Valentine?
Ze zeggen dat ze haar naam kreeg nadat ze bijna levend verbrand was... door een geliefde met valentijnThey say she got her name after she was almost burned to death by a lover on Valentine' s Day
Geneviève, wil jij mijn Valentijn zijn?Genevieve... will you be my Valentine?
Bedankt, mam, maar het is ValentijnThanks, Mom, but that' s Valentine' s Day
Komaan, het is ValentijnOh, come on, it' s Valentine' s Day
Zeg je dat het tijd is voor mama en papa om Valentijn te vieren?Are you saying it' s time for Mommy and Daddy to celebrate Valentine' s?
Ik deel Valentijn met een bijzondere manPlease?Too late, I' m sharing Valentine' s with a special man
En het is ValentijnAnd it' s Valentine' s Day
Pagina 1. Gevonden 39 zinnen matching zin Jahrizino Valentijn.Gevonden in 2,791 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.