Vertalingen in English:

  • Jahri Valentijn   

Voorbeeld zinnen met "Jahrizino Valentijn", vertaalgeheugen

add example
Zoiets als ValentijnSomething like Valentine
Geneviève, wil jij mijn Valentijn zijn?Genevieve... will you be my Valentine?
Het is Valentijn, NickIt' s Valentine' s Day, Nick
Ik ben zijn ValentijnI' m his Valentine
(EN) Mijnheer de Voorzitter, het is vandaag niet alleen Valentijnsdag, maar ook de Europese Dag van de Epilepsie. Het schijnt namelijk dat Sint-Valentijn aan epilepsie leed.Mr President, today is not just St Valentine's Day, but also European Epilepsy Day, as St Valentine was reputed to have epilepsy.
Iedereen hier weet hoe lang er aan deze richtlijn is gewerkt, en als ik kijk naar de compromisamendementen van de PPE-DE-Fractie en de PSE-Fractie, dan kan ik vaststellen dat de geest van Sint Valentijn toch wel de sfeer van de afgelopen maand heeft bepaald.Everyone in this House knows how much time has been spent on this directive. Judging by the compromise amendments tabled by the PPE-DE Group and the PSE Group, there has been quite a lot of St Valentine’s spirit around in the past month.
Volgens de legende leed Sint Valentijn zelf aan epilepsie.St Valentine himself is reputed to have been a sufferer from epilepsy.
Het is ValentijnIt' s Valentine' s day
Komt Valentijn er aan?I was in no mood for my shenanigans
Valentijn, kom terug.Kom terugValentijn, come back
Het is nu tijd om End of... the Line, Mijn Valentijn te spelenIt' s time to play end of the line, my valentine
Het herinnert me aan Valentijn... en ik ben momenteel singleI think it' s because it reminds me that this is Valentine' s Day, and I' m recently single
Leve Sint-Valentijn, leve de verliefden!Here's to Saint Valentine and here's to all lovers!
Komaan, het is ValentijnOh, come on, it' s Valentine' s Day
Fijne Valentijn, damesHappy Valentine' s Day, ladies
Pagina 1. Gevonden 39 zinnen matching zin Jahrizino Valentijn.Gevonden in 0,261 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.