uitspraak: IPA: /ˈspɛlɪŋ/    

Vertalingen in German:

 • Rechtschreibung   
  (Noun  f) (noun   ) []
   
  de al dan niet vastgelegde manier waarop de woorden van een taal geschreven worden
 • Orthographie   
  (Noun  f) []
   
  de al dan niet vastgelegde manier waarop de woorden van een taal geschreven worden
 • Orthografie   
  (Noun  f)
 • Ortographie   
 • Schreibweise   
 • Schreibung   
 • orthographie   

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch German. (1)

contextuele spellingkontextbezogene Rechtschreibprüfung

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "spelling", vertaalgeheugen

add example
Spelling en taalBuchstaben und Sprache
Ik ben voor de hervorming van de Duitse spelling.Ich bin für die deutsche Rechtschreibreform.
Onverminderd de uniforme spelling van de naam van de in het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa bedoelde enige munteenheid van de Europese Unie zoals die op de bankbiljetten en munten staat, verklaren Letland en Hongarije dat de spelling van de naam van de enige munteenheid en van de afgeleide vormen daarvan in de Letse en de Hongaarse tekst van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa geen gevolgen heeft voor de bestaande regels voor de Letse en de Hongaarse taalUnbeschadet der in dem Vertrag über eine Verfassung für Europa erwähnten vereinheitlichten Schreibweise des Namens der einheitlichen Währung der Europäischen Union, wie sie auf den Banknoten und Münzen erscheint, erklären Lettland und Ungarn, dass die Schreibweise des Namens der einheitlichen Währung- einschließlich ihrer abgeleiteten Formen, die in der lettischen und der ungarischen Sprachfassung des Vertrags über eine Verfassung von Europa benutzt werden- keine Auswirkungen auf die geltenden Regeln der lettischen und der ungarischen Sprache hat
Bovenin het dialoogvenster is een keuzelijst waar u de werkbalk kunt selecteren die u wilt wijzigen. In de schermafdruk is dit Opmaak. Om de knop Spelling aan de werkbalk toe te voegen selecteert u het item in de lijst aan de linkerkant. Klik dan op de knop met de pijl naar rechts om Spelling aan de werkbalk toe te voegen. Om een knop te verwijderen selecteert u het item in de lijst aan de rechterkant en klikt daarna op de knop met de pijl naar links. Klik op de knoppen met de pijlen omhoog en omlaag om de knoppen op de werkbalk te verplaatsenOben befindet sich eine Auswahlliste für die zu bearbeitenden Werkzeugleisten. Im Bild wurde die Werkzeugleiste Format ausgewählt. Wenn Sie das Symbol Rechtschreibung zu dieser Werkzeugleiste hinzugefügen wollen, klicken Sie auf diesen Eintrag in der linken Liste. Dadurch wird das Symbol Pfeil rechts aktiviert. Durch Klicken auf diesen Pfeil wird Rechtschreibung in die ausgewählte Werkzeugleiste aufgenommen. Der Pfeil nach links ist aktiviert, wenn Sie die rechte Liste klicken. Damit entfernen Sie Einträge aus der Werkzeugleiste. Sie können dann außerdem den ausgewählten Eintrag in der rechten Liste mit den Pfeiltasten auf der Tastatur oder durch Klicken mit der Maus auf den Pfeil aufwärts und abwärts verschieben und dadurch die Position des Symbols in der Werkzeugleiste verändern
Verklaring van de Republiek Letland, de Republiek Hongarije en de Republiek Malta over de spelling van de naam van de enige munteenheid in de VerdragenErklärung der Republik Lettland, der Republik Ungarn und der Republik Malta zur Schreibweise des Namens der einheitlichen Währung in den Verträgen
Naam (Belarussische spelling): ЯСІНОВІЧ Леанід СтаніслававічName (belarussische Schreibweise): ЯСІНОВІЧ Леанід Станіслававіч
alternatieve spelling van de achternaam: MoellajanovAndere Schreibweise des Namens: Mulladschanow
Aliassen of variaties in de spelling worden aangegeven met ook bekend onder de naamAliasnamen und unterschiedliche Schreibweisen sind mit a.k.a. kenntlich gemacht
Controleert de spelling van tekst op het werkbladÜberprüft die Rechtschreibung von Wörtern in der Tabelle
Polen die in Litouwen wonen, mogen hun familienamen niet in de oorspronkelijke spelling schrijven. Scholen waar in het Pools wordt onderwezen, worden gesloten en grond die tijdens het Sovjettijdperk in beslag was genomen, wordt niet aan de rechtmatige eigenaars teruggegeven, enkel en alleen omdat het Polen zijn.(PL) Herr Präsident! Viele Male haben wir in diesem Saal bereits über die Diskriminierung der polnischen Minderheit in Litauen gesprochen, wo die dort ansässigen Polen ihre Nachnamen nicht in der ursprünglichen Schreibweise schreiben dürfen, wo Schulklassen, in denen auf Polnisch unterrichtet wird, geschlossen werden und Ländereien, die während der Sowjetzeit beschlagnahmt wurden, nicht an ihre rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden, nur weil sie polnische Bürger sind.
Alias: alternatieve spelling van de achternaam: MoellajanovAliasname(n): Andere Schreibweise des Namens: Mulladschanow
& kword; kan de spelling van uw document controleren terwijl u het bewerkt. Alle woorden die niet in het woordenboek gevonden worden, zullen rood onderstreept worden. Deze functie kan in-en uitgeschakeld worden door Hulpmiddelen Spellingcontrole Autospellingcontrole op de menubalk te kiezen& kword; kann die Rechtschreibung in Ihrem Dokument prüfen, während Sie es bearbeiten. Es wird jedes Wort rot unterstreichen, das nicht im Wörterbuch gefunden wird. Dieses Verhalten können Sie ein-und ausschalten. Wenn Sie in der Menüleiste Extras Rechtschreibprüfung Autokorrektur auswählen, können Sie die automatische Rechtschreibprüfung ein-und ausschalten
kan de spelling van uw document controleren en ook, terwijl u typt, automatisch foutief gespelde woorden markeren& kword; ist in der Lage die Rechtschreibung Ihres Dokuments zu überprüfen. & kword; kann während der Eingabe falsch geschriebene Wörter automatisch markieren
Is de Raad van plan de Litouwse regering te verplichten tot eerbiediging van de rechten van nationale minderheden, aangezien de Poolse minderheid in Litouwen al geruime tijd wordt gediscrimineerd? Deze discriminatie komt tot uitdrukking in de verplichte Litouwse spelling van Poolse achternamen, in het onderwijs, in het verbod op tweetalige plaatsnamen en in het feit dat door de Sovjetautoriteiten geconfisqueerd Pools bezit niet wordt teruggegeven.In Litauen kommt es schon seit geraumer Zeit zu Diskriminierungen der polnischen Minderheit. Dies äußert sich z. B. dadurch, dass die Schreibung von Namen entpolonisiert wird, in der Bildung, dem Verbot zweisprachiger Ortsausschilderungen sowie der Tatsache, dass Polen, die während der Sowjetzeit enteignet wurden, ihr Eigentum nicht zurückerhalten.
Verklaring van de Republiek Letland en de Republiek Hongarije over de spelling van de naam van de enige munteenheid in het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor EuropaErklärung der Republik Lettland und der Republik Ungarn zur Schreibweise des Namens der einheitlichen Währung in dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
Hulpmiddelen SpellingExtras Zeilenende
Kwajongens, aan de beroerde spelling te zienKinder aus der Nachbarschaft, betrachtet man die schlechte Rechtschreibung und Zeichensetzung
Verklaring van de Republiek Letland, de Republiek Hongarije en Malta over de spelling van de naam van de enige munteenheid in de VerdragenErklärung der Republik Lettland, der Republik Ungarn und der Republik Malta zur Schreibweise des Namens der einheitlichen Währung in den Verträgen
De spelling van het e-mailbericht controlerenDie Nachricht auf Rechtschreibfehler überprüfen
Naam (Belarussische spelling): БОРТНІК СяргейName (belarussische Schreibweise): БОРТНІК Сяргей
Naam (Belarussische spelling): РЫБАКОЎ АляксейName (belarussische Schreibweise): РЫБАКОЎ Аляксей
Ctrl; Z Hulpmiddelen Spelling& Ctrl; Z Extras Rechtschreibung
Als dit keuzevakje gemarkeerd is, controleert & kword; de spelling van woorden die geheel uit hoofdletters bestaan nietWenn dieses Ankreuzfeld markiert ist, prüft & kword; keine Wörter, die vollständig mit Großbuchstaben geschrieben sind
Om opties voor de spelling en de gebruikersinterface te wijzigen kiest u Instellingen kword; instellen... op de menubalkUm die Optionen der Rechtschreibprüfung und der Benutzerschnittstelle einzustellen, wählen Sie auf der Menüleiste Einstellungen kword; einrichten
Pagina 1. Gevonden 86 zinnen matching zin spelling.Gevonden in 0,743 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.