uitspraak: IPA: /ˈspɛlɪŋ/    

Vertalingen in German:

 • Rechtschreibung   
  (Noun  f) (noun   ) []
   
  de al dan niet vastgelegde manier waarop de woorden van een taal geschreven worden
 • Orthographie   
  (Noun  f) []
   
  de al dan niet vastgelegde manier waarop de woorden van een taal geschreven worden
 • Orthografie   
  (Noun  f)
 • Ortographie   
 • Schreibweise   
 • Schreibung   
 • orthographie   

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch German. (1)

contextuele spellingkontextbezogene Rechtschreibprüfung

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "spelling", vertaalgeheugen

add example
De vermelding Naam (Engelse spelling): Naumov, Vladimir VladimïrovichDer Eintrag Name: Naumov, Vladimir Vladimïrovich
kan de spelling van uw document controleren en ook, terwijl u typt, automatisch foutief gespelde woorden markeren& kword; ist in der Lage die Rechtschreibung Ihres Dokuments zu überprüfen. & kword; kann während der Eingabe falsch geschriebene Wörter automatisch markieren
Mijnheer de Voorzitter, ik wil allereerst protesteren tegen de verkeerde spelling van de naam van de Griekse taal zoals die op de Griekse tolkencabine is aangegeven. Zoals u weet, was dat ook al het geval in de vergaderzaal te Brussel, waar de fout evenwel werd rechtgezet.Herr Präsident, ich möchte Ihnen gegenüber gegen den Fehler in der griechischen Aufschrift in diesem Saal protestieren - das Adjektiv "griechisch" ist falsch geschrieben - und Sie von dieser Stelle aus bitten, dafür zu sorgen, daß dies umgehend korrigiert wird.
Hulpmiddelen SpellingExtras Kodierung
Ik ben voor de hervorming van de Duitse spelling.Ich bin für die deutsche Rechtschreibreform.
Als dit keuzevakje gemarkeerd is, controleert & kword; de spelling van woorden die geheel uit hoofdletters bestaan nietWenn dieses Ankreuzfeld markiert ist, prüft & kword; keine Wörter, die vollständig mit Großbuchstaben geschrieben sind
Ofschoon er ten aanzien van de spelling en het gebruik van geografische benamingen in Spanje zelf wel een zekere tolerantie bestaat, geldt dat over het algemeen niet voor buitenlandse namen, en daarom zou ik de diensten van de Vergadering willen verzoeken deze fout te corrigeren, temeer daar in het document dat we van de Commissie hebben ontvangen ook wordt gesproken van Costa de Marfil en niet van Côte d'Ivoire.Nun ist Côte d'Ivoire tatsächlich der Name dieser Republik in französischer Sprache, aber im Spanischen nennen wir dieses Land seit sehr langer Zeit Costa de Marfil, also Elfenbeinküste, und obwohl wir in Spanien eine gewisse sprachliche Toleranz bei geographischen Bezeichnungen haben, kommt der Name in internationalen Zusammenhängen üblicherweise nicht so vor, und ich bitte die Dienststellen des Parlaments lediglich, diesen sachlichen Fehler zu korrigieren, und außerdem erscheint dieser Name, Elfenbeinküste, in dem Dokument der Kommission, und nicht der Name Côte d'Ivoire.
Spelling en taalBuchstaben und Sprache
Verklaring van de Republiek Letland, de Republiek Hongarije en de Republiek Malta over de spelling van de naam van de enige munteenheid in de VerdragenErklärung der Republik Lettland, der Republik Ungarn und der Republik Malta zur Schreibweise des Namens der einheitlichen Währung in den Verträgen
Naam (Russische spelling): БОРТНИК СергейName (russische Schreibweise): БОРТНИК Сергей
Verklaring van de Republiek Letland, de Republiek Hongarije en Malta over de spelling van de naam van de enige munteenheid in de VerdragenErklärung der Republik Lettland, der Republik Ungarn und der Republik Malta zur Schreibweise des Namens der einheitlichen Währung in den Verträgen
niet automatisch wilt laten controleren, kunt u vanuit het menu Spelling... op elk gewenst moment de spelling laten controlerenFalls Sie Rechtschreibprüfung lieber manuell aufrufen wollen, können Sie eine Rechtschreibprüfung... mit diesem Menüeintrag starten
Naam (Russische spelling): МИГУН АндрэйName (russische Schreibweise): МИГУН Андрэй
& kword; kan de spelling van uw document controleren terwijl u het bewerkt. Alle woorden die niet in het woordenboek gevonden worden, zullen rood onderstreept worden. Deze functie kan in-en uitgeschakeld worden door Hulpmiddelen Spellingcontrole Autospellingcontrole op de menubalk te kiezen& kword; kann die Rechtschreibung in Ihrem Dokument prüfen, während Sie es bearbeiten. Es wird jedes Wort rot unterstreichen, das nicht im Wörterbuch gefunden wird. Dieses Verhalten können Sie ein-und ausschalten. Wenn Sie in der Menüleiste Extras Rechtschreibprüfung Autokorrektur auswählen, können Sie die automatische Rechtschreibprüfung ein-und ausschalten
Verklaring van de Republiek Letland en de Republiek Hongarije over de spelling van de naam van de enige munteenheid in het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor EuropaErklärung der Republik Lettland und der Republik Ungarn zur Schreibweise des Namens der einheitlichen Währung in dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
Bewerken SpellingSitzungen Öffnen
Opent een dialoogvenster zodat de spelling gecontroleerd kan wordenRuft den Dialog für die Rechtschreibprüfung auf
Verklaring van de Republiek Letland, de Republiek Hongarije en de Republiek Malta over de spelling van de naam van de enige munteenheid in de Verdragen Onverminderd de uniforme spelling van de naam van de in de Verdragen bedoelde enige munteenheid van de Europese Unie zoals die op de bankbiljetten en munten staat, verklaren Letland, Hongarije en Malta dat de spelling van de naam van de enige munteenheid en van de afgeleide vormen daarvan in de Letse, Hongaarse en Maltese tekst van de Verdragen geen gevolgen heeft voor de bestaande regels van de Letse, Hongaarse en Maltese taalErklärung der Republik Lettland, der Republik Ungarn und der Republik Malta zur Schreibweise des Namens der einheitlichen Währung in den Verträgen Unbeschadet der in den Verträgen enthaltenen vereinheitlichten Schreibweise des Namens der einheitlichen Währung der Europäischen Union, wie sie auf den Banknoten und Münzen erscheint, erklären Lettland, Ungarn und Malta, dass die Schreibweise des Namens der einheitlichen Währung--- einschließlich ihrer abgeleiteten Formen, die in der lettischen, der ungarischen und der maltesischen Sprachfassung der Verträge benutzt werden--- keine Auswirkungen auf die geltenden Regeln der lettischen, der ungarischen und der maltesischen Sprache hat
Controleert de spelling in het huidige documentÜberprüft die Rechtschreibung in Ihrem Dokument
Als deze optie ingeschakeld is, worden woorden in hoofdletters niet op spelfouten gecontroleerd. Wanneer u Tekst Spellingcontrole Spelling... in het menu kiest, wordt ook met de instelling van deze optie rekening gehoudenWenn dieses Ankreuzfeld markiert ist, werden Wörter in durchgehender Großschreibung nicht überprüft. Diese Einstellung wird auch für Text Rechtschreibprüfung Rechtschreibung... verwendet
Onverminderd de uniforme spelling van de naam van de in de Verdragen bedoelde enige munteenheid van de Europese Unie zoals die op de bankbiljetten en munten staat, verklaren Letland, Hongarije en Malta dat de spelling van de naam van de enige munteenheid en van de afgeleide vormen daarvan in de Letse, Hongaarse en Maltese tekst van de Verdragen geen gevolgen heeft voor de bestaande regels van de Letse, Hongaarse en Maltese taalUnbeschadet der in den Verträgen enthaltenen vereinheitlichten Schreibweise des Namens der einheitlichen Währung der Europäischen Union, wie sie auf den Banknoten und Münzen erscheint, erklären Lettland, Ungarn und Malta, dass die Schreibweise des Namens der einheitlichen Währung- einschließlich ihrer abgeleiteten Formen, die in der lettischen, der ungarischen und der maltesischen Sprachfassung der Verträge benutzt werden- keine Auswirkungen auf die geltenden Regeln der lettischen, der ungarischen und der maltesischen Sprache hat
Door het menu Hulpmiddelen Spelling... te kiezen kunt u de spelling van uw artikel controlerenÜber den Menüpunkt Extras Rechtschreibung... können Sie die den Inhalt des Artikels im Editor auf Rechtschreibfehler überprüfen lassen. Es erscheint der Dialog für die Rechtschreibprüfung von & kde
Hulpmiddelen SpellingExtras Rechtschreibung
Aliassen of variaties in de spelling worden aangegeven met ook bekend onder de naamAliasnamen und unterschiedliche Schreibweisen sind mit a.k.a. kenntlich gemacht
Pagina 1. Gevonden 86 zinnen matching zin spelling.Gevonden in 0,21 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.