uitspraak: IPA: /ˈspɛlɪŋ/    

Vertalingen in German:

 • Rechtschreibung   
  (Noun  f) (noun   ) []
   
  de al dan niet vastgelegde manier waarop de woorden van een taal geschreven worden
 • Orthographie   
  (Noun  f) []
   
  de al dan niet vastgelegde manier waarop de woorden van een taal geschreven worden
 • Orthografie   
  (Noun  f)
 • Ortographie   
 • Schreibweise   
 • Schreibung   
 • orthographie   

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch German. (1)

contextuele spellingkontextbezogene Rechtschreibprüfung

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "spelling", vertaalgeheugen

add example
Spelling en taalBuchstaben und Sprache
Onverminderd de uniforme spelling van de naam van de in de Verdragen bedoelde enige munteenheid van de Europese Unie zoals die op de bankbiljetten en munten staat, verklaren Letland, Hongarije en Malta dat de spelling van de naam van de enige munteenheid en van de afgeleide vormen daarvan in de Letse, Hongaarse en Maltese tekst van de Verdragen geen gevolgen heeft voor de bestaande regels van de Letse, Hongaarse en Maltese taalUnbeschadet der in den Verträgen enthaltenen vereinheitlichten Schreibweise des Namens der einheitlichen Währung der Europäischen Union, wie sie auf den Banknoten und Münzen erscheint, erklären Lettland, Ungarn und Malta, dass die Schreibweise des Namens der einheitlichen Währung- einschließlich ihrer abgeleiteten Formen, die in der lettischen, der ungarischen und der maltesischen Sprachfassung der Verträge benutzt werden- keine Auswirkungen auf die geltenden Regeln der lettischen, der ungarischen und der maltesischen Sprache hat
Als dit keuzevakje gemarkeerd is, controleert & kword; de spelling van woorden die geheel uit hoofdletters bestaan nietWenn dieses Ankreuzfeld markiert ist, prüft & kword; keine Wörter, die vollständig mit Großbuchstaben geschrieben sind
niet automatisch wilt laten controleren, kunt u vanuit het menu Spelling... op elk gewenst moment de spelling laten controlerenFalls Sie Rechtschreibprüfung lieber manuell aufrufen wollen, können Sie eine Rechtschreibprüfung... mit diesem Menüeintrag starten
Controleert de spelling in het huidige documentÜberprüft die Rechtschreibung in Ihrem Dokument
Praktijkexamen waarin de schrijfvaardigheid (in het bijzonder spelling, syntaxis en spraakkunst) van de kandidaten in hun hoofdtaal wordt getoetst door middel van een opstel waarvoor inhoudelijke gegevens worden verstrektPraktische Prüfung, bestehend aus der Abfassung eines Schreibens anhand von Vorgaben zur Beurteilung des schriftlichen Ausdrucks (insbesondere Rechtschreibung, Syntax und Grammatik) in der Hauptsprache
alternatieve spelling van de achternaam: MoellajanovAndere Schreibweise des Namens: Mulladschanow
Naam (Belarussische spelling): ЯСІНОВІЧ Леанід СтаніслававічName (belarussische Schreibweise): ЯСІНОВІЧ Леанід Станіслававіч
kan de spelling van uw document controleren en ook, terwijl u typt, automatisch foutief gespelde woorden markeren& kword; ist in der Lage die Rechtschreibung Ihres Dokuments zu überprüfen. & kword; kann während der Eingabe falsch geschriebene Wörter automatisch markieren
Met dit invoerveld kunt u de map van OpenOffice.org kiezen om te gebruiken voor het controleren van de woorden voor het nieuwe woordenboek op spellingMit dieser Einstellung wählen Sie das OpenOffice.org-Wörterbuch, das benutzt wird, um die Rechtschreibprüfung für das neu Wörterbuch durchzuführen
Namen van Poolse burgers worden met opzet fout geschreven: het gebruik van de Poolse spelling is niet toegelaten.Ihre Namen werden gezwungenermaßen verformt; sie haben nicht das Recht, sie nach der polnischen Orthografie zu schreiben.
Hulpmiddelen SpellingExtras Rechtschreibung
Naam (Belarussische spelling): МІГУН АндрэйName (belarussische Schreibweise): МІГУН Андрэй
Als dit keuzevakje gemarkeerd is, controleert & kword; de spelling terwijl u typt. Woorden die & kword; niet herkent, worden met rood onderstreeptWenn Sie dieses Ankreuzfeld markiert haben wird & kword; die Wörter in Ihrem Dokument auf richtige Schreibweise überprüfen, während Sie schreiben. Wörter, von denen & kword; annimmt sie seien falsch geschrieben, werden rot unterstrichen dargestellt
Verklaring van de Republiek Letland en de Republiek Hongarije over de spelling van de naam van de enige munteenheid in het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor EuropaErklärung der Republik Lettland und der Republik Ungarn zur Schreibweise des Namens der einheitlichen Währung in dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
Niettegenstaande de talrijke overeenkomsten heeft Litouwen tot nu toe geweigerd toe te staan dat de Poolse namen overeenkomstig de Poolse spelling worden geschreven en wil het per se dat deze namen in het Litouws worden geschreven.Und trotz zahlreicher Vereinbarungen weigert sich Litauen zu erlauben, dass polnische Namen in der polnischen Schreibweise geschrieben werden dürfen, und besteht auf der litauischen Schreibweise.
Aliassen of variaties in de spelling worden aangegeven met ook bekend onder de naamAliasnamen und unterschiedliche Schreibweisen sind mit a.k.a. kenntlich gemacht
Naam (Belarussische spelling): БОРТНІК СяргейName (belarussische Schreibweise): БОРТНІК Сяргей
Onverminderd de uniforme spelling van de naam van de in het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa bedoelde enige munteenheid van de Europese Unie zoals die op de bankbiljetten en munten staat, verklaren Letland en Hongarije dat de spelling van de naam van de enige munteenheid en van de afgeleide vormen daarvan in de Letse en de Hongaarse tekst van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa geen gevolgen heeft voor de bestaande regels voor de Letse en de Hongaarse taalUnbeschadet der in dem Vertrag über eine Verfassung für Europa erwähnten vereinheitlichten Schreibweise des Namens der einheitlichen Währung der Europäischen Union, wie sie auf den Banknoten und Münzen erscheint, erklären Lettland und Ungarn, dass die Schreibweise des Namens der einheitlichen Währung- einschließlich ihrer abgeleiteten Formen, die in der lettischen und der ungarischen Sprachfassung des Vertrags über eine Verfassung von Europa benutzt werden- keine Auswirkungen auf die geltenden Regeln der lettischen und der ungarischen Sprache hat
Bewerken SpellingSitzungen Öffnen
Hulpmiddelen SpellingExtras Dateityp
Het ging om de klank van de woorden... en de boodschap die in die woorden lag.De spelling en grammatica waren minder belangrijkViel von dem, was er textete, hatte mit dem Klang der Worte und der Kommunikation innerhalb dieser Worte zu tun, die nicht unbedingt ein Spiegelbild der Grammatik waren
Pagina 1. Gevonden 86 zinnen matching zin spelling.Gevonden in 0,301 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.