uitspraak: IPA: /ˈsløʏ.təl/ /ˈsløː.təl/ ˈsløtəl        

Vertalingen in German:

 • Schlüssel   
  (Noun  m)
   
  een instrument waarmee een slot geopend of gesloten kan worden
   
  Ein Gegenstand zum Öffnen und Schließen eines Schlosses.
   
  Een voorwerp dat is ontworpen om een slot te kunnen openen (en meestal ook weer te kunnen sluiten).
 • schlüssel   
 • Notenschlüssel   
 • Schraubenschlüssel   
 • Taste   
  (noun   )
 • notenschlüssel   
 • schraubenschlüssel   

Picture dictionary

Schlüssel
Schlüssel

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch German. (19)

afgeleide sleutelabgeleiteter Schlüssel
algoritme van asymmetrische sleutelAlgorithmus des asymmetrischen Schlüssels
algoritme van openbare sleutelAlgorithmus des öffentlichen Schlüssels
alternatieve sleutelAlternativschlüssel
certificaat voor de infrastructuur van openbare sleutelsPublic Key-Infrastrukturzertifikat
Engelse sleutelWerkzeug
externe sleutelexterner Schlüssel
ik heb mijn sleutels verlorenich habe meine Schlüssel verloren
lege sleutelunverschlüsselter Schlüssel
openbare sleutelöffentlicher Schlüssel
persoonlijke sleutelprivater Schlüssel
primaire sleutelPrimärschlüssel
refererende sleutelFremdschlüssel
sleutel-waardepaarSchlüssel-Wert-Paar
symmetrische sleutelsymmetrischer Schlüssel
USB-sleutelUSB-Stick
versleuteling met geheime sleutelVerschlüsselung mit geheimem Schlüssel
Vooraf gedeelde sleutelVorinstallierter Schlüssel
vooraf gedefinieerde sleutelvordefinierter Schlüssel

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "sleutel", vertaalgeheugen

add example
Inzake modulering vormt de marktprijs de sleutel.Zur Änderung der Prämie ist zu sagen, daß der Marktpreis der Schlüssel ist.
Wij willen allemaal een Europa dat dicht bij de mensen staat. Het subsidiariteitsbeginsel vormt de sleutel hiertoe.Wir alle fordern ein Europa, das nahe beim Menschen ist. Das Subsidiaritätsprinzip ist der Schlüssel hierzu.
Echter, de sleutel tot succes, en daarin ben ik het geheel eens met de heer Rack, is dat deze systemen beschikbaar moeten zijn voor de grote massa autobezitters, dat hun invloed algemeen is en ze niet zoals voorheen een privilege blijven van een kleine groep mensen.Voraussetzung dafür ist aber - und da gebe ich Kollege Rack vollkommen Recht -, dass es massentaugliche Systeme sind, dass, es Systeme sind, die generell wirken und die nicht sozusagen das Privileg einer kleinen Klasse bleiben.
Oh, nee, je hebt de sleutel nietDu hast den Schlüssel nicht
U kunt alleen primaire sleutels vernieuwen. Controleer of u de goede sleutels hebt geselecteerdEs können nur primäre Schlüssel erneuert werden. Bitte überprüfen Sie die Auswahl
De sleutel voor de koppeling van beide registers is puntDer Schlüssel für die Verknüpfung beider Register wird Position Nr. ‧.‧ sein
De sleutels tot de oplossing liggen echter voornamelijk in de handen van China, Rusland en India.Der Schlüssel für eine Lösung liegt jedoch vor allem in den Händen Chinas, Russlands und Indiens.
Deze enorme uitdaging, die de sleutel vormt tot het behoud van een duurzame groei en een sterke positie op de wereldmarkt, dient ondersteund te worden met passend EU-beleidDiese Herausforderung, die der Schlüssel für ein dauerhaftes nachhaltiges Wachstum und eine herausragende Stellung auf dem Weltmarkt ist, muss mit angemessenen Maßnahmen auf EU-Ebene entsprochen werden
De sleutel daarvoor is dat zowel op EU- als op nationaal niveau ten volleen op vastberaden en gecoördineerde wijze gebruik wordt gemaakt van de zich onderling versterkende effecten van groei en een op stabiliteit gerichte macro-economische politiek en een gezonde structurele politiek .Der Schlüssel hierzu liegt in der vollen , entschlossenen und koordinierten Nutzung der sich wechselseitig ver stärkenden Effekte einer Wachstums- und stabilitätsorientierten makroökonomischen Politik und vernünftigen Strukturpolitik auf EU-Ebene und auf der Ebene der Mitgliedstaaten .
3.12 Verschijningsdatum ( sleutel ED )3.14 Teil einer Serie ( KürzekPS , part of a series )
Ik heb de sleutelDie Schlüssel!
Opleidingspersoneel sleutel tot succesDas Ausbildungspersonal Säule des Erfolgs
Technologische innovatie is de sleutel tot groei, banen en concurrentievermogen, die de basis vormen voor het welzijn van onze burgers.Technologische Innovation ist der Schlüssel zu Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit, was wiederum die Grundlagen für das soziale Wohl unserer Bürger sind.
Als Israël heel Jeruzalem annexeert, is de sleutel tot de vrede weg. Niet alleen in dat gebied, maar ook als het gaat om de verhouding tussen de Arabische landen en het Westen.Wenn Israel das gesamte Jerusalem annektiert, wird man den Schlüssel zum Frieden weggeworfen haben, und das nicht nur in dem speziellen Gebiet, sondern auch im Hinblick auf die Beziehungen zwischen den arabischen Ländern und dem Westen.
Ik ben het helemaal met haar eens dat kennis de sleutel is tot concurrentievermogen en economische en sociale ontwikkeling in Europa, maar ik deel zeker niet al haar conclusies.Ich stimme ihr zwar uneingeschränkt zu, dass das Wissen der Schlüssel für Wettbewerbsfähigkeit sowie für wirtschaftliche und soziale Entwicklung in Europa ist, teile aber sicherlich nicht alle ihre Schlussfolgerungen.
Procesrechten in strafrechtelijke procedures vormen de sleutel tot het onderlinge vertrouwen tussen de lidstaten bij justitiële samenwerkingDie Verfahrensrechte in Strafverfahren sind ein entscheidendes Element, um wechselseitiges Vertrauen unter den Mitgliedstaaten im Rahmen der justiziellen Zusammenarbeit zu gewährleisten
De sleutel daartoe is het proces van Lissabon, dat op zijn tandvlees loopt en is lamgeslagen, omdat het bol staat van algemeenheden en geen specifieke doelstellingen heeft en omdat de lidstaten niet doen wat zij hebben beloofd te doen.Einen wichtigen Stellenwert nimmt dabei der Prozess von Lissabon ein, der an Schwung verliert und durch ein Übermaß an Verallgemeinerungen, das Fehlen konkreter Ziele und die Weigerung der Mitgliedstaaten, die vereinbarten Schritte umzusetzen, gelähmt wird.
De sleutel voor de verdeling van de vangstmogelijkheden onder de lidstaten moet worden vastgesteld uitgaande van de traditionele verdeling van de vangstmogelijkheden in het kader van de visserijovereenkomst , lDie Festlegung des Schlüssels für die Aufteilung der Fischereimöglichkeiten auf die Mitgliedstaaten muß sich auf die im Rahmen des Fischereiabkommens übliche Aufteilung der Fischereimöglichkeiten gründen
Stel sleutel en waarde in voor een element van een array. Als geen array bestaat wordt deze aangemaaktSetzt einen Schlüssel und Wert für ein Element eines Feldes. Wenn das Feld nicht existiert, wird es erstellt
Economisch herstel en toegang tot de EU-markt van exportproducten vormen de ware sleutel om het land weer stabiel te maken.Um das Land wieder zu stabilisieren, sind wirtschaftliche Erholung und Zugang zu den EU-Märkten der wirkliche Schlüssel.
Heb jij mijn sleutel gezien?Hast du meinen Schlüssel gesehen?
Maar natuurlijk is dat ook logisch want wij weten al jaren dat de sleutel tot de verdere ontwikkeling van de Europese Gemeen schap juist ligt in een verstandige hervorming van het landbouwbeleid , die noodzakelijk is om het gemeen schappelijke landbouwbeleid te redden .2.3.3 . ( der Rat beantwortet : ) Entschließungen zu Fragen von großer Bedeutung und allgemeiner Tragweite , zu denen das Parlament sie um Erläuterungen bittet " ...
Pagina 1. Gevonden 2332 zinnen matching zin sleutel.Gevonden in 1,761 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.