uitspraak: IPA: /ˈsløʏ.təl/ /ˈsløː.təl/ ˈsløtəl        

Vertalingen in German:

 • Schlüssel   
  (Noun  m)
   
  een instrument waarmee een slot geopend of gesloten kan worden
   
  Ein Gegenstand zum Öffnen und Schließen eines Schlosses.
   
  Een voorwerp dat is ontworpen om een slot te kunnen openen (en meestal ook weer te kunnen sluiten).
 • schlüssel   
 • Notenschlüssel   
 • Schraubenschlüssel   
 • Taste   
  (noun   )
 • notenschlüssel   
 • schraubenschlüssel   

Picture dictionary

Schlüssel
Schlüssel

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch German. (19)

afgeleide sleutelabgeleiteter Schlüssel
algoritme van asymmetrische sleutelAlgorithmus des asymmetrischen Schlüssels
algoritme van openbare sleutelAlgorithmus des öffentlichen Schlüssels
alternatieve sleutelAlternativschlüssel
certificaat voor de infrastructuur van openbare sleutelsPublic Key-Infrastrukturzertifikat
Engelse sleutelWerkzeug
externe sleutelexterner Schlüssel
ik heb mijn sleutels verlorenich habe meine Schlüssel verloren
lege sleutelunverschlüsselter Schlüssel
openbare sleutelöffentlicher Schlüssel
persoonlijke sleutelprivater Schlüssel
primaire sleutelPrimärschlüssel
refererende sleutelFremdschlüssel
sleutel-waardepaarSchlüssel-Wert-Paar
symmetrische sleutelsymmetrischer Schlüssel
USB-sleutelUSB-Stick
versleuteling met geheime sleutelVerschlüsselung mit geheimem Schlüssel
Vooraf gedeelde sleutelVorinstallierter Schlüssel
vooraf gedefinieerde sleutelvordefinierter Schlüssel

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "sleutel", vertaalgeheugen

add example
Het is al de derde keer deze maand dat je zonder sleutel op straat staatDas dritte Mal diesen Monat
Hier zijn de sleutelsHier sind die Schlüssel
Drukt de waarde af voor ' sleutel ' van de opgegeven bestanden. ' sleutel ' mag ook een door komma's gescheiden lijst met sleutels zijnGibt den Wert für key für die angegebenen Dateien aus. Bei key kann es sich um eine durch Komma unterteilte Liste von Metadaten-Schlüsseln handeln
Primaire sleutel toevoegenDo Not Add Database Primary Key to a TablePrimärschlüssel hinzufügenDo Not Add Database Primary Key to a Table
Voor het verifiëren van & smime;-ondertekeningen is het noodzakelijk dat de bijgevoegde certificaten worden geïmporteerd. Deze instelling heeft daar geen invloed op. Ook is deze instelling onafhankelijk van de instelling voor & gpg; 's automatisch sleutel ophalenZum Überprüfen von & smime;-Signaturen müssen immer die enthaltenen Zertifikate importiert werden. Das ist von dieser Option daher nicht betroffen. Dies hat auch nichts mit der Option auto-key-retrieve von & gpg; zu tun, mit der & gpg; versucht, unbekannte Schlüssel von einem Schlüssel-Server zu importieren
Zoals in het verslag wordt benadrukt is de instelling in 2003 van drie vaste commissies – met als belangrijkste een Commissie economische ontwikkeling, financiën en handel die is belast met het zeer gevoelige vraagstuk van de onderhandelingen over toekomstige partnerschapsovereenkomsten – een versterking van het duurzame karakter van de PPV en een sleutel tot verbetering van de kwaliteit van haar werkzaamheden.Wie die Berichterstatterin betont, verstärkt die im Jahr 2003 erfolgte Einrichtung von drei ständigen Ausschüssen, darunter insbesondere eines Ausschusses für Wirtschaftsentwicklung, der sich mit dem äußerst heiklen Thema der Aushandlung der geplanten Partnerschaftsabkommen befassen soll, den beständigen Charakter der Parlamentarischen Versammlung und ermöglicht eine bessere Arbeitsqualität.
Dat is de sleutel tot het welslagen van deze Lissabon-agenda.Das ist der Schlüssel für die Umsetzung dieser Agenda von Lissabon.
Zelfs als er gekozen is voor ‧-bit toestaan, zal & kmail; in sommige situaties toch de optie MIME-ondersteunend gebruiken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de berichten digitaal ondertekend zijn met een OpenPGP-sleutelAuch bei der Einstellung ‧-Bit erlauben sendet & kmail; in einigen Situationen die Nachricht mit der Kodierung MIME-verträglich, z.B. wenn die Nachricht kryptografisch signiert wurde
Ik heb de sleutel van jouw kamer alDen habe ich schon
De sleutel daarvoor is dat zowel op EU- als op nationaal niveau ten volleen op vastberaden en gecoördineerde wijze gebruik wordt gemaakt van de zich onderling versterkende effecten van groei en een op stabiliteit gerichte macro-economische politiek en een gezonde structurele politiek .Der Schlüssel hierzu liegt in der vollen , entschlossenen und koordinierten Nutzung der sich wechselseitig ver stärkenden Effekte einer Wachstums- und stabilitätsorientierten makroökonomischen Politik und vernünftigen Strukturpolitik auf EU-Ebene und auf der Ebene der Mitgliedstaaten .
Tegen die achtergrond moeten wij concluderen dat de historische begunstigden van de spoorwegen nog steeds de sleutel voor het openstellen van de markt in hun hand houden: toegang tot de sporen, technische interoperabiliteit, opleidingen en certificering, om maar een paar voorbeelden te noemen.Vor diesem Hintergrund müssen wir auch feststellen, dass historische Nutznießer der Bahn so gesehen die Schlüssel der Öffnung des Marktes weiter in den Händen behalten - Zugang zur Schiene, technische Interoperabilität, die Ausbildung und die Zertifizierung, um nur einige Beispiele zu nennen.
3.12 Verschijningsdatum ( sleutel ED )3.14 Teil einer Serie ( KürzekPS , part of a series )
Opleidingspersoneel sleutel tot succesDas Ausbildungspersonal Säule des Erfolgs
De koppeling tussen globalisering en Lissabon verschaft ons een uitstekende gelegenheid om te laten zien dat de Europese economische agenda vandaag de dag geen vrijblijvende keuze is: het is de sleutel voor een succesvolle toekomst voor Europa.Die Verbindung zwischen der Globalisierung und Lissabon bietet uns eine ausgezeichnete Möglichkeit, um zu demonstrieren, dass die europäische Wirtschaftsagenda in der heutigen Zeit unverzichtbar ist: Sie ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Zukunft für Europa.
Dit is naar de mening van velen de sleutel tot de benutting van het slapende houtpotentieelViele halten dies für den Schlüssel zur Nutzung des schlafenden Holzpotenzials
Verandering is de sleutelSie schauten ihn an, aber sahen nichts
gezien de mededeling van de Commissie getiteld Goederenlogistiek in Europa- sleutel tot duurzame mobiliteit (COMin Kenntnis der Mitteilung der Kommission Güterverkehrslogistik in Europa- der Schlüssel zur nachhaltigen Mobilität (KOM
Selecteer alleen de zwakke sleutels (‧ bit of minderNur die schwächeren Verschlüsselungen (‧ bit oder weniger) auswählen
Geheime sleutels geïmporteerdImportierte geheime Schlüssel
Ik heb mijn sleutel verloren.Ich habe meinen Schlüssel verloren.
Pagina 1. Gevonden 2332 zinnen matching zin sleutel.Gevonden in 0,721 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.