uitspraak: IPA: /ˈsløʏ.təl/ /ˈsløː.təl/ ˈsløtəl        

Vertalingen in German:

 • Schlüssel   
  (Noun  m)
   
  een instrument waarmee een slot geopend of gesloten kan worden
   
  Ein Gegenstand zum Öffnen und Schließen eines Schlosses.
   
  Een voorwerp dat is ontworpen om een slot te kunnen openen (en meestal ook weer te kunnen sluiten).
 • schlüssel   
 • Notenschlüssel   
 • Schraubenschlüssel   
 • Taste   
  (noun   )
 • notenschlüssel   
 • schraubenschlüssel   

Picture dictionary

Schlüssel
Schlüssel

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch German. (19)

afgeleide sleutelabgeleiteter Schlüssel
algoritme van asymmetrische sleutelAlgorithmus des asymmetrischen Schlüssels
algoritme van openbare sleutelAlgorithmus des öffentlichen Schlüssels
alternatieve sleutelAlternativschlüssel
certificaat voor de infrastructuur van openbare sleutelsPublic Key-Infrastrukturzertifikat
Engelse sleutelWerkzeug
externe sleutelexterner Schlüssel
ik heb mijn sleutels verlorenich habe meine Schlüssel verloren
lege sleutelunverschlüsselter Schlüssel
openbare sleutelöffentlicher Schlüssel
persoonlijke sleutelprivater Schlüssel
primaire sleutelPrimärschlüssel
refererende sleutelFremdschlüssel
sleutel-waardepaarSchlüssel-Wert-Paar
symmetrische sleutelsymmetrischer Schlüssel
USB-sleutelUSB-Stick
versleuteling met geheime sleutelVerschlüsselung mit geheimem Schlüssel
Vooraf gedeelde sleutelVorinstallierter Schlüssel
vooraf gedefinieerde sleutelvordefinierter Schlüssel

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "sleutel", vertaalgeheugen

add example
Inzake modulering vormt de marktprijs de sleutel.Zur Änderung der Prämie ist zu sagen, daß der Marktpreis der Schlüssel ist.
Wij willen allemaal een Europa dat dicht bij de mensen staat. Het subsidiariteitsbeginsel vormt de sleutel hiertoe.Wir alle fordern ein Europa, das nahe beim Menschen ist. Das Subsidiaritätsprinzip ist der Schlüssel hierzu.
Echter, de sleutel tot succes, en daarin ben ik het geheel eens met de heer Rack, is dat deze systemen beschikbaar moeten zijn voor de grote massa autobezitters, dat hun invloed algemeen is en ze niet zoals voorheen een privilege blijven van een kleine groep mensen.Voraussetzung dafür ist aber - und da gebe ich Kollege Rack vollkommen Recht -, dass es massentaugliche Systeme sind, dass, es Systeme sind, die generell wirken und die nicht sozusagen das Privileg einer kleinen Klasse bleiben.
U kunt alleen primaire sleutels vernieuwen. Controleer of u de goede sleutels hebt geselecteerdEs können nur primäre Schlüssel erneuert werden. Bitte überprüfen Sie die Auswahl
De sleutel voor de koppeling van beide registers is puntDer Schlüssel für die Verknüpfung beider Register wird Position Nr. ‧.‧ sein
De sleutels tot de oplossing liggen echter voornamelijk in de handen van China, Rusland en India.Der Schlüssel für eine Lösung liegt jedoch vor allem in den Händen Chinas, Russlands und Indiens.
Deze enorme uitdaging, die de sleutel vormt tot het behoud van een duurzame groei en een sterke positie op de wereldmarkt, dient ondersteund te worden met passend EU-beleidDiese Herausforderung, die der Schlüssel für ein dauerhaftes nachhaltiges Wachstum und eine herausragende Stellung auf dem Weltmarkt ist, muss mit angemessenen Maßnahmen auf EU-Ebene entsprochen werden
Ik heb de sleutelDie Schlüssel!
Technologische innovatie is de sleutel tot groei, banen en concurrentievermogen, die de basis vormen voor het welzijn van onze burgers.Technologische Innovation ist der Schlüssel zu Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit, was wiederum die Grundlagen für das soziale Wohl unserer Bürger sind.
Als Israël heel Jeruzalem annexeert, is de sleutel tot de vrede weg. Niet alleen in dat gebied, maar ook als het gaat om de verhouding tussen de Arabische landen en het Westen.Wenn Israel das gesamte Jerusalem annektiert, wird man den Schlüssel zum Frieden weggeworfen haben, und das nicht nur in dem speziellen Gebiet, sondern auch im Hinblick auf die Beziehungen zwischen den arabischen Ländern und dem Westen.
Ik ben het helemaal met haar eens dat kennis de sleutel is tot concurrentievermogen en economische en sociale ontwikkeling in Europa, maar ik deel zeker niet al haar conclusies.Ich stimme ihr zwar uneingeschränkt zu, dass das Wissen der Schlüssel für Wettbewerbsfähigkeit sowie für wirtschaftliche und soziale Entwicklung in Europa ist, teile aber sicherlich nicht alle ihre Schlussfolgerungen.
Procesrechten in strafrechtelijke procedures vormen de sleutel tot het onderlinge vertrouwen tussen de lidstaten bij justitiële samenwerkingDie Verfahrensrechte in Strafverfahren sind ein entscheidendes Element, um wechselseitiges Vertrauen unter den Mitgliedstaaten im Rahmen der justiziellen Zusammenarbeit zu gewährleisten
De sleutel daartoe is het proces van Lissabon, dat op zijn tandvlees loopt en is lamgeslagen, omdat het bol staat van algemeenheden en geen specifieke doelstellingen heeft en omdat de lidstaten niet doen wat zij hebben beloofd te doen.Einen wichtigen Stellenwert nimmt dabei der Prozess von Lissabon ein, der an Schwung verliert und durch ein Übermaß an Verallgemeinerungen, das Fehlen konkreter Ziele und die Weigerung der Mitgliedstaaten, die vereinbarten Schritte umzusetzen, gelähmt wird.
Stel sleutel en waarde in voor een element van een array. Als geen array bestaat wordt deze aangemaaktSetzt einen Schlüssel und Wert für ein Element eines Feldes. Wenn das Feld nicht existiert, wird es erstellt
Economisch herstel en toegang tot de EU-markt van exportproducten vormen de ware sleutel om het land weer stabiel te maken.Um das Land wieder zu stabilisieren, sind wirtschaftliche Erholung und Zugang zu den EU-Märkten der wirkliche Schlüssel.
Heb jij mijn sleutel gezien?Hast du meinen Schlüssel gesehen?
Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de mededeling van de commissie: wetenschap en technologie, sleutels tot de toekomst van Europa- richtsnoeren voor het beleid ter ondersteuning van het onderzoek in de Unie (COM ‧ defStellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema: Mitteilung der Kommission: Wissenschaft und Technologie: Schlüssel zur Zukunft Europas- Leitlinien für die Forschungsförderung der Europäischen Union (KOM ‧ endg
Laten wij daarom in deze Vergadering door middel van de stemming over deze ontwerprichtlijn een signaal afgeven aan de vrouwen; laten wij hun de sleutels aanreiken om zich van hun ketenen te ontdoen en laten wij eens te meer onze verantwoordelijkheid aanvaarden.Mit der Verabschiedung dieser Richtlinie können wir hier ein Signal setzen und den Frauen die Schlüssel in die Hand geben, um sich von ihren Ketten zu befreien, und so unserer Verantwortung gerecht werden.
De in het kader van het afgelopen protocol bepaalde sleutel voor de verdeling van de vangstmogelijkheden over de lidstaten moet worden bevestigdDer im Rahmen des auslaufenden Protokolls vorgesehene Schlüssel für die Aufteilung der Fangmöglichkeiten auf die Mitgliedstaaten muss bestätigt werden
Daarbij geldt dat het onderwijs de sleutel is tot het welslagen van politieke actie die gericht is op het bevorderen van een sterke en gezonde civil society .In dieser Hinsicht sind Bildung und Erziehung die wichtigsten Felder einer politischen Aktion, die auf die stärkere Förderung einer kraftvollen und gesunden bürgerlichen Gesellschaft gerichtet ist.
ssh; kan dit worden bereikt door het kopiëren van de publieke sleutel ($ HOME/. ssh/identity.pub) naar de server. In dat geval moet de sleutel niet versleuteld worden met een passphrase (zie de & ssh; manpagina en de FAQ van & CVS;/SSH op SourceForge). Wanneer u twijfelt over de juiste instellingen kunt u het beste contact opnemen met uw systeembeheerderVerwenden Sie & ssh;, erreichen Sie dies durch Kopieren Ihres öffentlichen Schlüssels aus der Datei identity.pub (liegt in $ HOME/.ssh/) auf den Server. In diesem Fall darf der Schlüssel nicht mit einer Passphrase verschlüsselt sein. Beachten Sie hierzu auch die Manpage zu & ssh; und die & CVS;/SSH FAQ auf SourceForge. Wenn Sie mit diesen Angaben nicht zurecht kommen, fragen Sie Ihren Systemadministrator
Pagina 1. Gevonden 1745 zinnen matching zin sleutel.Gevonden in 1,657 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.