Vertalingen in Czech:

  • hodně štěstí   
    (Interjection  )
  • štěstí   

Voorbeeld zinnen met "veel geluk", vertaalgeheugen

add example
Meisjes met geluk.. veel gelukŠťastný, šťastný holky
Wij wensen u veel succes voor de toekomst en hopen dat u opnieuw wordt verkozen voor het Europees Parlement. Daarnaast wens ik u veel voldoening bij uw openbare activiteiten en veel geluk in uw privéleven.Přejeme vám další úspěchy, znovuzvolení do Parlamentu, hodně spokojenosti ve vaší veřejné činnosti a štěstí v osobním životě.
Daarom wens ik u het allerbeste, veel geluk en veel vasthoudendheid.Z toho důvodu vám přeji mnoho úspěchů, štěstí a autority, kterou budete potřebovat.
Welterusten, en veel gelukDobrou noc a hodně štěstí
Veel geluk, meneer HopkinsHodně štěstí, pane Hopkinsi
En als je geluk hebt, liefje, en de zaken goed aanpakt... brengen we veel fijne uurtjes samen doorA při troše štěstí a snahy z tvé strany... spolu strávíme spoustu pěkných chvil
Vaarwel, veel geluk!Sbohem, hodně štěstí!
Ik wens u veel geluk, mijn vriendPřeji vám štěstí, příteli
Veel geluk, LaurenHodně štěstí, Lauren
Veel geluk, leuk om je te kennenTak všechno nejlepší příteli
We hebben enorm veel geluk gehadMěli jsme podivné štěstí
Goed, meester.Broeders, veel gelukBratři, přeji vám jen dobré
Hebben ze uitzonderlijk veel geluk, of krijgen ze hulp?Jsou vyjímečně šťastní nebo jim někdo pomáhá?
Veel geluk, verdommeHm Hodně štěstí
Je hebt veel geluk gehad dat dit niet erger is afgelopenMáš štěstí, že to neskončilo hůř
Veel geluk, BrianA zlom vaz, Briane
Veel geluk, LukeHodně štěstí, Luku
Doei, veel geluk, god zegen jeHlavu vzhůru.Ať se daří
Ik wens je veel gelukPřeji hodně štěstí
Oh.. tot ziens pap.Tot ziens jongen en veel geluk met je plannenSbohem synu.. hodně štěstí s tvými cílevědomými plány
Er staan een groot aantal nieuwe zaken in dit verslag, en we wensen u veel geluk bij de uitvoering ervan.Tato zpráva obsahuje mnoho nových věcí a přejeme vám hodně úspěchů při jejich naplňování.
Veel geluk PaoHodně štěstí, Pao
Met genoegen wens ik u... namens onze mensen... en de burgers van ' n dankbare natie... een goede gezondheid en vele jaren geluk, met James aan uw zijdeRád se připojuji k ministru války, k příslušníkům armády a k vděčným občanům naší země a přeji Vám, abyste s Jamesem prožila mnoho št" astných let
Veel geluk, kolonelHodně štěstí, plukovníku
We hebben veel gelukMáme velké štěstí
Pagina 1. Gevonden 42715 zinnen matching zin veel geluk.Gevonden in 10,34 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.