Vertalingen in Dutch:

  • helmteken   

Voorbeeld zinnen met "cimier", vertaalgeheugen

add example
L est cellule·* régénérée m. ea matières sJbusaâsceocs sbreict V. ea autres matières : a ) Bobines et supports similaires pour rcnroulement de films et ellieulei photographique ! et dnématographiquei ou de andes , Cimi , etc . , visés au n* » 2.12 c ) Buta pour conçu , pour vêtement et accessoires du vêtement et similaires d ) autres :B- andere : I. van geregenereerde cellulose UI. van geharde proteinen V. van andere stoffen ; ii Spoelen en dergelijke dragers voor fotografische of cinematogra fische films , dan wel voor banden , films , enz . , bedoeld bit post 92.12 ei Busks voor korsetten , voor kleding of voor kledingtoebehoren , • Ism rdr dergrli | ke artikelen ex d . ' andere :
Pagina 1. Gevonden 1 zinnen matching zin cimier.Gevonden in 0,352 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.