uitspraak: IPA: /bʌɡ/ bʌɡ , SAMPA: /bVg/ bVg    

Vertalingen in Dutch:

 • insect     
  (Noun  n)
   
  an insect of the order Hemiptera
   
  a colloquial name for insect
 • bug   
  (Noun  m)
   
  problem that needs fixing (especially in computing)
   
  A type of work item that records a potential source of dissatisfaction with the product. The common name of a work item type for tracking code defects.
 • fout         
   
  A type of work item that records a potential source of dissatisfaction with the product. The common name of a work item type for tracking code defects.
   
  Een probleem in computer hardware of software of in electronische apparaten in zijn algemeenheid.
   
  A problem in computer software or hardware or in electronic hardware in general.
 • wandluis   
 • beestje   
  (Noun  n)
   
  a colloquial name for insect
 • wants   
   
  Any of the suborder Heteroptera, having piercing and sucking mouthparts, specialized as a beak.(Source: CED)
 • afluisteren   
 • bacil   
 • insekt   
 • kever   
 • nieuwsgierigheid     

Andere betekenissen:

 
(transitive) To install an electronic listening device or devices in.
 
(informal, transitive) To annoy.
 
an enthusiasm for something
 
A small and and usually invisible file (traditionally a single pixel image) on a World Wide Web page, primarily used to track users.
 
(aviation) A manually positioned marker in flight instruments
 
to install an electronic listening device in
 
an electronic listening device
 
An insect of the order Hemiptera (the "true bugs").
 
A semi-automated telegraph key
 
Various species of marine crustaceans; e.g. a Morton Bay bug.
 
A problem that needs fixing, especially in computing.
 
to annoy
 
contagious illness, bacteria, virus
 
a small image placed in a corner of a television program
 
(colloquial) Any insect, arachnid, or other terrestrial arthropod that is a pest.
 
A contagious illness; a bacterium or virus causing it
 
An enthusiasm for something; an obsession
 
(computer) bug
 
A small, usually transparent or translucent image placed in a corner of a television program to indicate what network or cable channel is televising it
 
interception (email)
 
An electronic intercept device
 
Any insect, arachnid, or other terrestrial arthropod that is a pest.

Soortgelijke zinnen in woordenboek English Dutch. (26)

armadillo bugpissebed
bed bugbedwants; wandluis
Bucky BugTokkie Tor
BugWestelijke Boeg; Boeg
Bugs BunnyBugs Bunny
Bugs Bunny: Lost in TimeBugs Bunny: Lost in Time
doodle bugmierenleeuw
june bugmeikever
lady buglieveheersbeestje
lady-buglieveheersbeestje; lieveheerbeestje; onze lieveheerbeestje
lightning bugglimworm; vuurvlieg; vuurvliegje; gloeiworm
may bugmeikever
May bugmeikever
may-bugmeikever
pill bugpissebed
potato bugpissebed; coloradokever
predator bugroofwants
roll up bugpissebed
Southern BugZuidelijke Boeg
sow bugpissebed
The Gold-BugThe Gold-Bug
The Love BugThe Love Bug
Travel BugTravel bug
true bugwants
tummy bugdarmontsteking
Western BugWestelijke Boeg

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "bug", vertaalgeheugen

add example
I think he' s fishin ' with a longer pole, BugsHij heeft een langere hengel
Did you kill them, Bug?Heb jij hen vermoord?
So-called spyware, web bugs, hidden identifiers and other similar devices can enter the userZogeheten spionagesoftware, webtaps, verborgen identificatoren en andere soortgelijke programmatuur kunnen de terminal van de gebruiker zonder diens medeweten binnenkomen teneinde toegang tot informatie te krijgen, verborgen informatie op te slaan of de activiteiten van de gebruiker te traceren en kunnen ernstig inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van die gebruikers
What makes it even worse, they wanted us to bug them so they could send us on a wild goose chaseHiermee konden ze ons...lekker verneuken
In relation to public utilities — electricity , gas , water and so forth — it is essential that they too manage their own affairs in relation to the millennium bug .Wat betreft de openbare nutsbedrijven — de voorziening van elektriciteit , gas en water enzovoorts — is het van le vensbelang dat ook deze bedrijven hun eigen zaken regelen met betrekking tot het millenniumprobleem .
And a hush came over the water, and all the bugs stopped buzzing and it came to meEn er kwam een stilte over het water en alle insecten werden stil... en het werd me duidelijk
Although it may at first appear to be a minor technical matter, the millennium bug has in fact the potential to bring the everyday life of millions of people to a grinding halt - if not worse.Hoewel het op het eerste gezicht een technische zaak van ondergeschikt belang lijkt, is het niet uitgesloten dat het millenniumprobleem het alledaagse leven van miljoenen mensen in één klap tot stilstand kan brengen, om nog maar van erger te zwijgen.
This nigga' s buggingDie zwarte draait door
I mean, he hasn' t bugged me in hoursHij heeft me al uren niet lastig gevallen
Yo, he saying you can' t catch the bug just by getting your dick suckedHij zegt dat je geen aids krijgt als je je alleen maar laat pijpen
Bugs and fruit as far as I knowInsecten en fruit, meer niet
Sand, trees, bugsZand, bomen, en insecten
% of the people on the planet are infested... with some kind of microscopic bugpercent van de mensen hebben een of ander microscopisch virus
I suppose you wanna talk to these bug peopleJe wilt zeker met ze gaan praten
Subject: The Millennium 'Bug'Betreft: De millennium" bug"
And that means I' m gonna die with these fucking bugs in my dickEn dat betekend dat ik dood ga met klote beesten in mijn lul
" I' il be right there, my love bug. "Ik kom er aan, schattebout
Bug picked up Tia?Heeft Bug Tia afgehaald?
They eat other bugsZe eten insecten
Bug Report from %Bugrapport van %
Reload Bug & Details (for current bugBugdetails (voor huidige bug) opnieuw laden
No, Simms, the bugsNee, Simms, het ongedierte
Even a six- foot palmetto bug?Zelfs geen vlieg van ‧ meter ‧?
Search by Bug & Numberbugnummer zoeken
The bugs have damaged the communications networkDie insecten hebben onze communicatie platgelegd
Pagina 1. Gevonden 1159 zinnen matching zin bug.Gevonden in 0,685 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.