uitspraak: IPA: biːtruːt

Vertalingen in Dutch:

 • kroot   
   
  A deep red coloured variety of beet (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva).
 • beetwortel   
 • biet     
 • mangelwortel   
 • rode biet   
   
  A deep red coloured variety of beet (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva).
 • suikerbiet     

Andere betekenissen:

 
A normally deep red coloured cultivar of the beet. A root vegetable usually cooked or pickled before eating.
 
a normally deep red coloured cultivar of the beet

Picture dictionary

rode biet, kroot
rode biet, kroot

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "beetroot", vertaalgeheugen

add example
No one ever eats beetroot saladNiemand eet ooit vlees met salade
Beta vulgaris L.- Beetroot, including Cheltenham beetBeta vulgaris L.- Rode biet, inclusief Cheltenham beet
Beetroot red, betaninBietenrood, betanine
Beetroot and fennelBiet met venkel
Single payment entitlements contribute to the serious difficulties in sectors such as wine, milk, meat, beetroot, fruit and vegetables.Eenmalige areaalbetalingen dragen bij tot de ernstige problemen in sectoren als wijn, melk, vlees, bieten, fruit en groenten.
Carrots, turnips, salad beetroot, salsify, celeriacWortelen, rapen, kroten, schorseneren, knolselderij
Beta vulgaris L. Beetroot, including Cheltenham beetBeta vulgaris L. Rode biet, inclusief Cheltenham beet
Well, uh, Mr Beetroot... it' s the amount of enrichment... that I wanted to talk aboutMr Beetroot, ik wilde nog even praten over de mate van rijkdom
dehydrated lucerne, dehydrated beetroot pulp, whey, molasses, protein seeds and oil seedsgedroogde luzerne, droge bietenpulp, wei, melasse, eiwithoudende en oliehoudende zaden
It is based on a mixture of cereals (normally wheat, maize, rye, oats) provided throughout the year but supplemented with pumpkin, turnip, potato, beetroot, different fruits, sweet corn, cabbage, dried fodder, forage and chestnutsHet is gebaseerd op een mengsel van granen (normaal tarwe, maïs, rogge en haver) dat het hele jaar door wordt verstrekt maar dat wordt aangevuld met pompoenen, rapen, aardappelen, beetwortels, diverse soorten fruit, suikermaïs, kool, gedroogd voeder, groenvoeder en kastanjes
Beta vulgarisL. var. conditiva Alef.- BeetrootBeta vulgaris L. var. conditiva Alef.- Rode biet
fresh, chilled, frozen or dried vegetables cultivated for their leaves or stalks (asparagus, broccoli, cauliflower, endives, fennel, spinach, etc.), for their fruit (aubergines, cucumbers, courgettes, green peppers, pumpkins, tomatoes, etc.), and for their roots (beetroots, carrots, onions, parsnips, radishes, turnips, etcGroenten, vers, gekoeld, bevroren of gedroogd, geteeld voor hun bladeren of stelen (asperges, broccoli, bloemkool, andijvie, venkel, spinazie enz.), voor hun vruchten (aubergines, komkommers, courgettes, groene pepers, pompoenen, tomaten enz.) of voor hun wortels (rode bieten, wortels, uien, pastinaken, radijs, rapen enz
As regards pyraclostrobin, such an application was made for the use on beetroot, gherkin and courgettesWat pyraclostrobin betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor gebruik op rode bieten, augurken en courgettes
Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.- BeetrootBeta vulgaris L. var. conditiva Alef.- Rode biet
Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.- Beetroot, including Cheltenham beetBeta vulgaris L. var. conditiva Alef.- Rode biet, inclusief Cheltenham beet
In ‧, due to the reduction in its sugar quota, Spain requested the application of the support scheme for beetroot and sugar cane producers provided for in Section ‧ of Chapter ‧ of Title ‧ of Regulation (EC) NoDe verlaging van het suikerquotum van Spanje heeft in ‧ voor dit land geleid tot de toepassing van de regeling inzake steunverlening aan suikerbieten- en suikerriettelers waarin titel IV, hoofdstuk ‧, afdeling ‧, van Verordening (EG) nr. ‧/‧ voorziet
fresh, chilled, frozen or dried vegetables cultivated for their leaves or stalks (asparagus, broccoli, cauliflower, endives, fennel, spinach, etc.), for their fruit (aubergines, cucumbers, courgettes, green peppers, pumpkins, tomatoes, etc.), and for their roots (beetroots, carrots, onions, parsnips, radishes, turnips, etcGroenten, vers, gekoeld, bevroren of gedroogd, geteeld voor hun bladeren of stelen (asperges, broccoli, bloemkool, andijvie, witlof, venkel, spinazie enz.), voor hun vruchten (aubergines, komkommers, courgettes, groene pepers, pompoenen, tomaten enz.) of voor hun wortels (kroten, wortels, uien, pastinaken, radijs, rapen enz
Today, transgenic beetroot pulp has been marketed in the Netherlands even though its commercialization was banned.In Nederland is nu transgene bietenpulp in de handel gebracht, hoewel dit verboden is.
Pagina 1. Gevonden 32 zinnen matching zin beetroot.Gevonden in 0,244 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.