uitspraak: IPA: biːtruːt

Vertalingen in Dutch:

 • kroot   
   
  A deep red coloured variety of beet (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva).
 • beetwortel   
 • biet     
 • mangelwortel   
 • rode biet   
   
  A deep red coloured variety of beet (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva).
 • suikerbiet     

Andere betekenissen:

 
A normally deep red coloured cultivar of the beet. A root vegetable usually cooked or pickled before eating.
 
a normally deep red coloured cultivar of the beet

Picture dictionary

rode biet, kroot
rode biet, kroot

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "beetroot", vertaalgeheugen

add example
Beta vulgaris L.- Beetroot, including Cheltenham beetBeta vulgaris L.- Rode biet, inclusief Cheltenham beet
Beta vulgarisL. var. conditiva Alef.- BeetrootBeta vulgaris L. var. conditiva Alef.- Rode biet
E ‧ Beetroot Red, betaninE ‧ Bieterood, betanine
Carrots, turnips, salad beetroot, salsify, celeriacWortelen, rapen, kroten, schorseneren, knolselderij
Beetroot red, betaninBietenrood, betanine
fresh, chilled, frozen or dried vegetables cultivated for their leaves or stalks (asparagus, broccoli, cauliflower, endives, fennel, spinach, etc.), for their fruit (aubergines, cucumbers, courgettes, green peppers, pumpkins, tomatoes, etc.), and for their roots (beetroots, carrots, onions, parsnips, radishes, turnips, etcGroenten, vers, gekoeld, bevroren of gedroogd, geteeld voor hun bladeren of stelen (asperges, broccoli, bloemkool, andijvie, witlof, venkel, spinazie enz.), voor hun vruchten (aubergines, komkommers, courgettes, groene pepers, pompoenen, tomaten enz.) of voor hun wortels (kroten, wortels, uien, pastinaken, radijs, rapen enz
Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.- BeetrootBeta vulgaris L. var. conditiva Alef.- Rode biet
Beetroot and fennelBiet met venkel
fresh, chilled, frozen or dried vegetables cultivated for their leaves or stalks (asparagus, broccoli, cauliflower, endives, fennel, spinach, etc.), for their fruit (aubergines, cucumbers, courgettes, green peppers, pumpkins, tomatoes, etc.), and for their roots (beetroots, carrots, onions, parsnips, radishes, turnips, etcGroenten, vers, gekoeld, bevroren of gedroogd, geteeld voor hun bladeren of stelen (asperges, broccoli, bloemkool, andijvie, venkel, spinazie enz.), voor hun vruchten (aubergines, komkommers, courgettes, groene pepers, pompoenen, tomaten enz.) of voor hun wortels (rode bieten, wortels, uien, pastinaken, radijs, rapen enz
As regards pyraclostrobin, such an application was made for the use on beetroot, gherkin and courgettesWat pyraclostrobin betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor gebruik op rode bieten, augurken en courgettes
It is based on a mixture of cereals (normally wheat, maize, rye, oats) provided throughout the year but supplemented with pumpkin, turnip, potato, beetroot, different fruits, sweet corn, cabbage, dried fodder, forage and chestnutsHet is gebaseerd op een mengsel van granen (normaal tarwe, maïs, rogge en haver) dat het hele jaar door wordt verstrekt maar dat wordt aangevuld met pompoenen, rapen, aardappelen, beetwortels, diverse soorten fruit, suikermaïs, kool, gedroogd voeder, groenvoeder en kastanjes
Beta vulgaris L. Beetroot, including Cheltenham beetBeta vulgaris L. Rode biet, inclusief Cheltenham beet
Single payment entitlements contribute to the serious difficulties in sectors such as wine, milk, meat, beetroot, fruit and vegetables.Eenmalige areaalbetalingen dragen bij tot de ernstige problemen in sectoren als wijn, melk, vlees, bieten, fruit en groenten.
I have just produced this rosé wine, here in the European Parliament, by getting white wine and putting beetroot in it.Deze roséwijn heb ik zojuist in het Europees Parlement gemaakt door witte wijn te halen en er rode biet in te doen.
dehydrated lucerne, dehydrated beetroot pulp, whey, molasses, protein seeds and oil seedsgedroogde luzerne, droge bietenpulp, wei, melasse, eiwithoudende en oliehoudende zaden
Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.- Beetroot, including Cheltenham beetBeta vulgaris L. var. conditiva Alef.- Rode biet, inclusief Cheltenham beet
Today, transgenic beetroot pulp has been marketed in the Netherlands even though its commercialization was banned.In Nederland is nu transgene bietenpulp in de handel gebracht, hoewel dit verboden is.
They are then left, at best – if I may use our President, Mr Borrell’s words – to look after beetroots.Ze mogen zich dan misschien hoogstens nog – om met de woorden van onze Voorzitter Josep Borrell te spreken – met suikerbieten bezighouden.
No one ever eats beetroot saladNiemand eet ooit vlees met salade
Pagina 1. Gevonden 32 zinnen matching zin beetroot.Gevonden in 0,987 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.