Vertalingen in Dutch:

  • Anastasia van Montenegro   

Voorbeeld zinnen met "Princess Anastasia of Montenegro", vertaalgeheugen

add example
The Princess AnastasiaPrinses Anastasia
It' s the Princess Anastasia who will help us flyHet is Prinses Anastasia, die ons vleugels geeft
Ever heard of anastasia ramanov?Heb je ooit gehoord van Anastasia Ramanov?
One alternate member's seat has become vacant following the resignation of Ms Anastasia MLADENOVAEen zetel van plaatsvervanger is vrijgekomen door het aftreden van mevrouw Anastasia MLADENOVA
I could do much to advance the cause of your princess over that of her rivalIk zou veel kunnen doen in het voordeel van uw prinses ten opzichte van uw rivale
An analysis of the plans provided by Princess Leia... has demonstrated a weakness in the battle stationDe plannen van prinses Leia...... geven een zwakke plek aan
Perhaps he might be able to confirm to the House that he would be delighted to speak with his colleagues, including Her Royal Highness Princess Anne, to suggest that we take the resolution of this House seriously and that we press for what we are calling for, which is 16 days of peace.Misschien kan hij tegenover dit Huis bevestigen dat hij graag bereid is met zijn collega's te spreken, met inbegrip van prinses Anne, om aan te voeren dat we de resolutie van dit Huis serieus nemen, en dat we aandringen op datgene waar we om vragen, namelijk zestien dagen vrede.
Death of Princess DianaDe dood van Prinses Diana
Unhand him, by order of the princessLaat hem los!
It is, of course, the king' s hand and half the princess' s kingdomHet is natuurlijk, de Koning de hand en de helft van de prinses koninkrijk
To the highest room of the tallest tower...... where my princess awaits rescue from her handsome Prince Charming!Waar de princes wacht om gered te worden door prins Charming
Twenty years ago a British TV documentary similarly recounted a story of a Saudi princess who was publicly executed for adultery.Twintig jaar geleden is in een Britse televisiedocumentaire een soortgelijk verhaal verteld over een Saoedische prinses die in het openbaar werd terechtgesteld vanwege overspel.
Part of the funerary equipment of the princess Anck- es- en- AmonDit komt uit de grafkamer van prinses Anckh- es- en- Amon
He must have his fair share of prospective princesses, huh?Hij heeft vast de nodige aanstaande prinsessen gehad, of niet?
Pagina 1. Gevonden 2948682 zinnen matching zin Princess Anastasia of Montenegro.Gevonden in 318,883 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.