Vertalingen in Dutch:

  • Anastasia van Montenegro   

Voorbeeld zinnen met "Princess Anastasia of Montenegro", vertaalgeheugen

add example
The Princess AnastasiaPrinses Anastasia
It' s the Princess Anastasia who will help us flyHet is Prinses Anastasia, die ons vleugels geeft
One alternate member's seat has become vacant following the resignation of Ms Anastasia MLADENOVAEen zetel van plaatsvervanger is vrijgekomen door het aftreden van mevrouw Anastasia MLADENOVA
Ever heard of anastasia ramanov?Heb je ooit gehoord van Anastasia Ramanov?
" Once upon a time, in the town of Selene...... lived a beautiful princess named Cleo' ln het dorp Selene was er eens... een mooie prinses die Cleo heette
Madam President, I rise on a point of order that I referred to this House back in September of last year following the tragic death of Diana, Princess of Wales.Mevrouw de Voorzitter, ik wil graag het woord voeren over een punt waarover ik in deze Vergadering vorig jaar september naar aanleiding van de tragische dood van Diana, Prinses van Wales, al heb gesproken.
Applications may be submitted for ‧ weeks after publication of this notice in the Official Journal of the European Union and should be sent to the Minister of Economic Affairs, for the attention of the Director of Energy Production, specifying personal, Princess Beatrixlaan ‧-‧, The HagueAanvragen kunnen worden ingediend gedurende ‧ weken na de publicatie van deze uitnodiging in het Publicatieblad van de Europese Unie en dienen gericht te zijn aan de minister van Economische Zaken, ter attentie van de directeur Energieproductie, onder vermelding van persoonlijk in handen, Prinses Beatrixlaan ‧-‧, te Den Haag
And I shall impersonate the princess ' beloved aunt, the Dowager Duchess of ThryceIk zal me voordoen als de lievelings tante van de Prinses, de weduwe van de Hertog van Thryce
th anniversary of the death of Princess Gracee sterfdag van Prinses Grace
I could do much to advance the cause of your princess over that of her rivalIk zou veel kunnen doen in het voordeel van uw prinses ten opzichte van uw rivale
It is, of course, the king' s hand and half the princess' s kingdomHet is natuurlijk, de Koning de hand en de helft van de prinses koninkrijk
Ask yourself exactly why Diana, Princess of Wales, was pursued everywhere she went: to make money for others.Ga maar eens bij uzelf te rade waarom Diana, prinses van Wales, achtervolgd werd in haar hele doen en laten: om geld te verdienen voor anderen.
Many of you will remember King Rupert' s and my granddaughter, Princess MiaDe meeste van jullie kennen de kleindochter van Prins Rupert en mij, Prinses Mia
The Princess Charming of Morovia is due to arrive in our city on SaturdayDe prinses van Morovia komt zaterdag in onze stad aan
Part of the funerary equipment of the princess Anck- es- en- AmonDit komt uit de grafkamer van prinses Anckh- es- en- Amon
The private and secret longings of a princessDe geheime verlangens van een prinses
The shocking case of Ana-Maria Cioaba, a ‧-year-old gypsy girl regarded as a princess by the Roma community in Romania, who was forced into a marriage which she desperately opposed, has spotlighted the serious violations of fundamental human rights in an applicant country due to join the European Union inHet drama van de twaalfjarige Ana Maria Cioaba, de jonge zigeunerprinses van de Roemeense Roma's, die ondanks haar wanhopige weigering tot een huwelijk werd gedwongen, heeft het licht geworpen op de ernstige schendingen van fundamentele mensenrechten in een land dat kandidaat is voor toetreding tot de EU in
Following the death of the Princess of Wales it should have been clear to us all that the present self-regulation we see in European countries is not working.Na de dood van de prinses van Wales moet het ons allen duidelijk zijn dat de huidige zelfregulering zoals we die in bepaalde Europese landen zien, niet werkt.
Pagina 1. Gevonden 2948682 zinnen matching zin Princess Anastasia of Montenegro.Gevonden in 764,872 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.